Na wyprawkę dla ucznia można dostać więcej niż 300 zł. Komu przysługują pieniądze?

W ramach rządowego programu "Dobry Start" uczniom rozpoczynającym rok szkolny przysługuje świadczenie w wysokości 300 zł. Rodziny, które pobierają zasiłek, mogą otrzymać na wyprawkę 400 zł. Jaki wniosek należy złożyć, żeby skorzystać z tych świadczeń?

Świadczenie w wysokości 300 zł, jakie oferowane jest rodzinom w ramach programu "Dobry Start", przysługuje niezależnie od dochodów. Raz do roku skorzystać mogą z niego wszyscy rodzice dzieci w wieku szkolnym. Wniosek należy złożyć przez portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia.

Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

"Dobry Start". Kto i do kiedy może złożyć wniosek o świadczenie?

Świadczenie wypłacane w ramach programu "Dobry Start" przysługuje rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku rodzin dzieci z niepełnosprawnością dopłaty na wyprawkę szkolną mogą być wypłacane do ukończenia przez nie 24 lat. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun dziecka lub faktyczny opiekun dziecka po jego przysposobieniu. O wypłatę świadczenia mogą ubiegać się również rodzice zastępczy, osoby prowadzące dom dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Składanie wniosków o świadczenie trwa od 1 lipca do 30 listopada. Termin otrzymania pieniędzy na wyprawkę uzależniony jest od daty złożenia wniosku. Jak informuje komunikat na rządowej stronie programu, jeśli wniosek wpłynie przed końcem sierpnia, świadczenie zostanie wypłacone w nieprzekraczalnym terminie 30 września. Jeśli zostanie jednak złożony we wrześniu lub później, to wsparcie w wysokości 300 zł zostanie wypłacone w przeciągu dwóch miesięcy.  

Zasiłek rodzinny. Komu przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Na początku roku szkolnego rodziny z dziećmi mogą skorzystać również z dodatku do zasiłku rodzinnego w wysokości 100 zł. W przeciwieństwie do świadczenia z programu "Dobry Start", w przypadku rzeczonego zasiłku obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że z zapomogi skorzystać mogą wyłącznie rodziny, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę. W przypadku rodziców dzieci z niepełnosprawnością miesięczny dochód na osobę nie może być wyższy niż 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (maksymalnie do ukończenia 21. roku życia). W przypadku rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością - do 24 lat, o ile kontynuuje ono naukę w szkole lub szkole wyższej. Świadczenie pobierać mogą również osoby uczące się lub studiujące, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców. Zasiłek przysługuje im do ukończenia przez nie 24. roku życia.  

Dopłata 100 zł do wyprawki szkolnej nie obowiązuje jako osobne świadczenie i można o nią wystąpić wyłącznie razem z zasiłkiem rodzinnym. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodkach pomocy społecznej, jeśli to one odpowiadają za realizację świadczeń. Termin jego składania upływa 31 października. 

Więcej o: