Emerytura wyższa o prawie 300 zł. Komu przysługuje dodatek i jak go otrzymać?

Niektórym emerytom miesięcznie przysługiwać może wyższa kwota pieniędzy. Wypłacana jest ona w ramach dodatku pielęgnacyjnego. Otrzymują go wszyscy seniory, którzy ukończyli 75 lat. Wcześniej jednak może przysługiwać osobom, które posiadają orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy i samodzielnego życia. Wartość świadczenia wynosi obecnie 294,39 zł. Nie może być jednak pobierana przez osoby, które większość czasu spędzają w zakładach opiekuńczych.

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem przysługującym osobom otrzymującym emeryturę lub rentę. Dodatkowym wymogiem jest jednak posiadanie orzeczenia lekarskiego o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukończenie 75. roku życia.

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Dodatek pielęgnacyjny. Jaki wniosek należy złożyć, aby go otrzymać?

Jak dowiadujemy się z poradnika opublikowanego na portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku ubiegania się o dodatek do emerytury lub renty na podstawie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczne jest złożenie zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9. Wzór takiego dokumentu również znajduje się na stronie ZUS.

Zaświadczenie musi zostać wypełnione przez lekarza prowadzącego, a następnie złożone wraz z wnioskiem w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny może zostać złożony również przez pełnomocnika i pocztą. W przypadku emerytów, którzy ukończyli 75 lat, nie jest konieczne ani złożenie wniosku, ani zaświadczenia o stanie zdrowia wypełnionego przez lekarza. ZUS sam przyznaje wówczas dodatek oraz wypłaca go wraz z emeryturą.

Warto podkreślić, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje seniorom, którzy spędzają w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym więcej niż dwa tygodnie w ciągu miesiąca. Dodatek do emerytury nie może być również pobierany równolegle z zasiłkiem pielęgnacyjnym, który przyznawany jest z urzędu gminy lub miasta. 

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego. O ile może wzrosnąć kwota emerytury?

Według danych opublikowanych przez ZUS, wartość dodatku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 294,39 zł. W przypadku całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnego życia inwalidów wojennych wartość ta wynosi 441,59 zł. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i podlega waloryzacji.

Więcej o: