Abonament RTV w 2024 r. KRRiT zapowiada, że opłaty nie obejmą wszystkich. Jakie będą stawki i kary?

Ile wyniesie abonament RTV od 2024 r? Stawki, które opublikowała KRRiT nie obejmą jednak konkretnych osób. - Tę ustawę trzeba uszczelnić, żeby nie budziła poczucia niesprawiedliwości - zapowiadał już wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich.

Abonament RTV będzie wyższy od przyszłego roku? Póki co nic tego nie zapowiada. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała stawki, od których będą zwolnione konkretne osoby. Ile trzeba będzie zapłacić? Możliwa jest zniżka. 

Zobacz wideo „Trudno nazwać TVP publiczną telewizją. Nie chcemy na to płacić"

Abonament RTV w 2024 roku. KRRiT informuje o możliwych zniżkach

Według rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji miesięczne stawki za abonament RTV wyniosą 27,30 za odbiornik telewizyjny i radiofoniczny i 8,70 za odbiornik radiofoniczny. Ponadto użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 r. uiszczą abonament RTV za cały rok, mogą liczyć na 10-procentową zniżkę. Przez cały rok można także skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za korzystanie z odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego za okres dłuższy niż 1 miesiąc, co według wyliczeń Poczty Polskiej spowoduje, że abonament RTV wyniesie:

 • 2 miesiące 53,00 zł,
 • 3 m-ce 78,70 zł,
 • 4 m-ce 106,00 zł,
 • 5 m-cy 131,70 zł,
 • 6 m-cy 155,70 zł,
 • 7 m-cy 183,00 zł,
 • 8 m-cy  208,70 zł,
 • 9 m-cy 234,40 zł,
 • 10 m-cy 261,70 zł,
 • 11 m-cy  287,40 zł,
 • 12 m-cy  294,90 zł.

KRRiT zakłada, że użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki, pod warunkiem że zapłaci za abonament RTV z wyprzedzeniem w terminie do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Natomiast wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż jeden miesiąc wygląda następująco:

 • 2 miesiące 16,90 zł,
 • 3 m-ce 25,10 zł,
 • 4 m-ce 33,80 zł,
 • 5 m-cy 42,00 zł,
 • 6 m-cy 49,60 zł,
 • 7 m-cy 58,30 zł,
 • 8 m-cy 66,50 zł,
 • 9 m-cy 74,70 zł,
 • 10 m-cy 83,40 zł,
 • 11 m-cy 91,60 zł,
 • 12 m-cy 94,00 zł.

Kto musi płacić za abonament RTV? "Tę ustawę trzeba uszczelnić, żeby nie budziła poczucia niesprawiedliwości"

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka potrzebne są zmiany prawne w regulacji abonamentu RTV. Jak zauważył RPO, ustawa budzi poczucie niesprawiedliwości. - Ta regulacja opiera się na domniemaniu obowiązku opłaty abonamentu w sytuacji, gdy się posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Natomiast bardzo wiele osób korzysta z radia lub telewizji, nie posiadając odbiornika. Nie są zobowiązane w świetle obecnego prawa do zapłaty abonamentu. I to budzi wątpliwości osób, które zgłaszają się do RPO - mówił Prof. Wiącek w październiku zeszłego roku. - Chodzi o zmiany ustawodawcze, tę ustawę trzeba uszczelnić, żeby nie budziła poczucia niesprawiedliwości i żeby system egzekwowania abonamentu był skuteczny. Powinna być gwarancja, że płaci go każdy zobowiązany, w sposób powszechny i sprawiedliwy - podkreślał RPO w rozmowie z RMF24.

Nic nie wskazuje jednak na to, by KRRiT uwzględniła w przepisach, które będą obowiązywać od 2024 r. zmiany sugerowane przez RPO.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Wśród użytkowników odbiorników są osoby, które mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłat. Za abonament RTV nie muszą płacić osoby, które ukończyły 75 rok życia, lub które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto zwolnione z opłat są osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej i weterani, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Jak informowaliśmy, unikanie opłaty za abonament RTV i niezgłoszenie telewizora bądź radia grozi karą w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty.

Więcej o: