Sejm poparł poprawki do ustawy o OZE. Będzie ułatwienie dla mieszkańców bloków

Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wśród zmian jest m.in. pakiet regulacji pozwalających na tzw. cable pooling czy modyfikacje zawierające korzyści dla mieszkańców budynków wielolokalowych. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

W czwartek Sejm zatwierdził wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wśród jednej z najważniejszych zmian wymienia się tzw. cable pooling. Jest to nic innego jak dzielenie jednego przyłącza przez kilka źródeł OZE np. farmy wiatrowe i słoneczne. Po zmianach, wszyscy zainteresowani "cable poolingiem" będą musieli zawrzeć między sobą odpowiednie porozumienie, a jeden z wytwórców będzie wnioskować o dołączenie do sieci wszystkich chętnych za pomocą jednego przyłącza, informuje bankier.pl.

Zobacz wideo Wyłączenia OZE. Czy właściciele domowej fotowoltaiki mają się czego bać?

Jak dodaje portal, zmiany nastąpią także w obszarze klastrów energii (porozumienia między podmiotami: wytwórcami energii, jej odbiorcami oraz koordynatorem klastra, np. jednostką samorządu). W jego skład musi wchodzić przynajmniej jedna jednostka samorządu, a zakres działalności klastra rozszerza się o magazynowanie energii. Mogą one działać na obszarze jednego powiatu, pięciu sąsiadujących ze sobą gmin, a teraz także na obszarze jednego Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Ponadto energia, która zostanie wyprodukowana oraz zużyta przez klastry zostanie zwolniona z opłat OZE. Warto wspomnieć, że do końca 2026 roku będzie obowiązek, aby minimum 30 proc. energii, która zostanie wytworzona i wprowadzona do sieci przez strony porozumienia klastra, pochodziło z odnawialnych źródeł energii. 

Zmiany w OZE dla mieszkańców bloków

W nowelizacji pojawiły się także zapisy korzystne dla mieszkańców budynków wielolokalowych np. bloków mieszkalnych. Jak podaje farmer.pl, pojawia się instytucja prosumenta lokatorskiego, czyli jednostki, która jednocześnie produkuje energię, ale także ją zużywa. Ma to ułatwić rozliczenia źródeł OZE zamontowanych na budynkach wielolokalowych.

"Dostosowaliśmy istniejącą już formę prosumenta energii odnawialnej do potrzeb wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Robimy to w taki sposób, aby korzyści z wytwarzanej energii mogły być wykorzystane na wspólne potrzeby mieszkańców budynków wielolokalowych. Szersze wykorzystanie OZE w zabudowie wielorodzinnej oznacza oszczędności finansowe, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym" - mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ponadto jak zaznacza resort, nowe przepisy dają możliwość zmiany formy wynagrodzenia za energię. "Jeżeli prosumentem energii odnawialnej będzie prosument indywidualny, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego, będzie mógł on zmienić formę wynagrodzenia - z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego na wypłatę wartości energii na wskazany przez siebie rachunek bankowy" - podaje bankier.pl. 

Więcej o: