Emeryci dorobią mniej na emeryturze. ZUS zmniejszył limity

Emeryci i renciści od przyszłego miesiąca nie będą mogli dorobić do emerytury tyle, co obecnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszył bowiem obowiązujące do końca sierpnia limity.

Seniorzy korzystający z renty lub wcześniejszej emerytury mają możliwość dorabiania do swojego świadczenia. Mogą bowiem pobierać emeryturę i być nadal zatrudnieni. Ich przychody nie mogą jednak przekraczać limitu, który jest ustalany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych raz na trzy miesiące. Jeśli zarobki rencisty lub osoby, która nie ukończyła wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet, 65 dla mężczyzn), znajdą się powyżej ustalonej granicy, może to skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem pobieranego dotychczas świadczenia. 

Zobacz wideo PiS pyta w referendum o wiek emerytalny. "Bezdennie głupie"

Nowy limit przychodów dla rencistów i wcześniejszych emerytów

Zarobki otrzymywane na emeryturze nie mogą przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Właśnie powyżej tej granicy świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia limitu. Dotychczas wynosił on 4987,00 zł, ale ZUS zdecydował o jej zmniejszeniu o ponad 80 zł do 4904,10 zł. Wysokość tego limitu ma związek ze spadkiem przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 roku, które wyniosło 7005,76 zł, czyli o niecałe 120 zł miesięcznie mniej niż w poprzednim kwartale (7124,26 zł). 

Jak wspomnieliśmy, emeryci mogą też zostać całkowicie pozbawieni prawa do emerytury. Dzieje się tak w sytuacji, gdy zarabiają więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wtedy wypłata świadczenia jest zatrzymywana. Podobnie jak w przypadku poprzedniego limitu, ten też został obniżony. Od września emeryci zarabiający ponad 9107,50 zł nie otrzymają emerytury. Wcześniej ten limit wynosił 9261,60 zł.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe limity dla seniorów?

Opisane limity będą obowiązywać od 1 września i zostaną zmienione za kolejny kwartał. Podkreślmy też, że seniorzy, którzy już osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna mogą dorabiać bez żadnych limitów. 

Więcej o: