Kierowców czekają duże zmiany. Jak będzie można zredukować punkty karne "po nowemu"?

Wracają szkolenia redukujące punkty karne, ale w zmienionej formie. MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia, które informuje o zmianach i wymaganiach, jakie kierowcy muszą spełnić, aby obniżyć liczbę zgromadzonych punktów.

Szkolenia redukujące punkty karne powrócą w zmienionej formie za sprawą projektu rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), który trafił do uzgodnień. Dokument opublikowało Rządowe Centrum Legislacji. Przepisy określają wymagania, jakie będą musieli spełnić kierowcy podczas szkoleń, które pomogą zmniejszyć liczbę punktów o sześć. Pierwszą zmianą będzie czas, jaki trzeba będzie na to przeznaczyć.

Zobacz wideo Kierowca Maserati uzbierał 24 punkty karne

Kierowcy będą mogli zredukować punkty karne. MSWiA przedstawiło zmiany

Projekt rozporządzenia zakłada, że szkolenie redukujące punkty karne będzie się składało z ośmiu godzin wykładów. Jest to o dwie więcej, niż było dotychczas, ale jedna godzina będzie odpowiadała 45 minutom. Dodatkowo kierowcy będą musieli zrealizować w ciągu jednego dnia ćwiczenie praktyczne. Szkolenie poprowadzi policjant lub inna osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zajęcia będą mogły być poprowadzone również przez psychologa transportu, egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, osobę zatrudnioną przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, która posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy. W jednym szkoleniu będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

MSWiA wskazało w ocenie skutków regulacji, że "nowy program szkolenia kierujących został przebudowany. Wydłużono o dwie godziny czas jego trwania, dodano ćwiczenie praktyczne (awaryjne hamowanie), a także zmieniono treści poszczególnych bloków szkolenia, co w konsekwencji powinno przyczynić się lepszego edukowania kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego, a w konsekwencji większego ich zdyscyplinowania". 

Szkolenia redukujące punkty karne nie dla każdego. Kierowcy muszą spełnić kilka warunków

Znowelizowane Prawo o ruchu drogowym zakłada, że kierowcy (z wyjątkiem tych, którzy są w okresie pierwszego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy) mogą wziąć udział odpłatnie w szkoleniu raz na pół roku. Punkty karne, które zostały przyznane w wyniku naruszenia i za które nałożono wówczas grzywnę podczas postępowania mandatowego, nie zostaną odjęte, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia kara finansowa nie została uiszczona. Projekt rozporządzenia MSWiA nie informuje o konkretnym koszcie szkoleń, ani o terminie kiedy powrócą. Szkolenia redukujące punkty karne zniknęły 17 września 2022 r.

Więcej o: