Jaka emerytura czeka świadczeniobiorców po 25 latach pracy? Ile pieniędzy może wypłacić ZUS?

Co roku w Polsce kilkaset tysięcy osób zyskuje uprawnienia do emerytury. Niemniej jednak sam wiek nie jest jedynym kryterium decydującym o przyznaniu tego świadczenia. To, czy otrzymamy emeryturę oraz w jakiej kwocie zostanie ona wypłacona, zależy w głównej mierze od liczby przepracowanych lat. Na jakie świadczenie mogą liczyć osoby po 25 latach pracy?

Wysokość emerytury zależy od kilku czynników, w tym od kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym oraz od stażu pracy na umowę, od której odprowadzane były składki. Warto pamiętać, że na emeryturę mogą przejść osoby, które na swoim koncie posiadają określoną liczbę lat składkowych. Ile może wynosić świadczenie po 25 latach pracy?

Zobacz wideo Ludzie nadal unikają PPK? "Chcemy pokazać Polakom, że to są ich prywatne oszczędności"

Kto może otrzymać emeryturę minimalną?

Z danych ZUS wynika, że coraz częściej wypłacanym świadczeniem jest emerytura minimalna. Aby ją uzyskać, należy spełnić wyłącznie dwa warunki, które zostały sprecyzowane w ustawie o emeryturach i rentach. W myśl przepisów są to:

  • osiągnięcie wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65;
  • przepracowanie odpowiedniej ilości lat.

Aby móc otrzymać minimalną emeryturę, kobiety muszą przepracować co najmniej 20 lat składkowych, a mężczyźni 25. Warto podkreślić, że do stażu pracy mogą zostać wliczone nie tylko okresy składkowe, ale także te nieskładkowe. W takim przypadku ich maksymalna wartość może wynieść jedynie 1/3 okresów składkowych. 

Jaka emerytura po 25 latach pracy?

Należy zauważyć, że oprócz samej liczby lat pracy istotne są także inne czynniki, takie jak kwoty zwaloryzowanych składek na koncie, środki zgromadzone na subkoncie, inflacja, wzrost płac, a także indywidualne wybory dotyczące oszczędzania dodatkowych środków na emeryturę. Po 20 latach pracy w przypadku kobiet i 25 latach w przypadku mężczyzn emerytura z urzędu stanowić będzie najniższe gwarantowane świadczenie emerytalne, które obecnie wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445 zł netto. Kwota ta może ulec zwiększeniu. Według informacji zawartych na rządowej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "przeciętnie przedłużenie okresu pracy o rok i opóźnienie o rok przejścia na emeryturę powoduje wzrost świadczenia o ok. osiem proc. O ile wzrośnie świadczenie w indywidualnych przypadkach, najlepiej wyliczy doradca, wykorzystując kalkulator emerytalny".

W jaki sposób można skorzystać z kalkulatora emerytalnego ZUS?

Aby poznać wysokość emerytury, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego ZUS. Jest to dużo prostsze rozwiązanie niż osobisty kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jednak pozwala wyłącznie na sprawdzenie wstępnej wartości kwoty świadczenia. Narzędzie to dostępne jest w wersji podstawowej i zaawansowanej. Wersja podstawowa pozwala na szybkie poznanie prognozy, natomiast opcja zaawansowana oferuje lepiej sporządzone analizy przychodów. Do określenia przewidywanej wysokości świadczenia ZUS potrzebuje wartości:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego (dotyczy wyłącznie seniorów, którzy zostali objęci ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.);
  • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne;
  • zwaloryzowanych środków zgromadzonych na subkoncie ZUS.

Dodatkowo w formularzu należy wpisać m.in. dane dotyczące płci, wieku, deklarowanego wieku przejścia na emeryturę, rok rozpoczęcia lub wznowienia pracy oraz ostatnią informację o stanie konta w ZUS. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Kalkulator emerytalny ZUS 2023. Jaka emerytura po 30-40 latach pracy? Sprawdź wysokość świadczenia.

Więcej o: