Termin wypłaty emerytury przez ZUS. Kto decyduje o dacie wypłaty świadczenia? Można się odwołać?

Od czego jest uzależniony termin wypłaty emerytury? Czy seniorzy mogą zdecydować, kiedy chcą otrzymywać świadczenie? Okazuje się, że decydujący głos w tej sprawie ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak przewiduje ustawa o emeryturach i rentach, decyzję o tym, kiedy zostaną wypłacone świadczenia udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, decyduje sama placówka. Od czego zależą te terminy i czy można je zmienić? Sprawdzamy.

Zobacz wideo Kraków. Fałszywa lekarka i pracownica ZUS oszukiwały seniorów "na legendę". Policja zatrzymała proceder

ZUS. Od czego zależy termin wypłaty emerytury? Kto go ustala?

Zgodnie z art. 130 ustawy o emeryturach i rentach, świadczenia są wypłacane za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie, który został ustalony przez ZUS. Wybór terminu, w którym świadczeniobiorca otrzyma emeryturę, jest uzależniony od liczby świadczeń, które są wypłacane danego dnia. Ważne jest, aby rozłożyć terminy wypłat równomiernie w określonych terminach. Seniorzy mogą jednak odwołać się od decyzji ZUS-u i próbować zmienić termin, w którym otrzymują świadczenie. Zdarza się to jednak bardzo rzadko.

Jak odwołać się od decyzji ZUS w sprawie terminu wypłacanej emerytury?

Według informacji przekazanych przez ZUS, można odwołać się od decyzji wydanej przez ten organ. Pismo należy kierować do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji) - przekazał ZUS. Świadczeniobiorca ma na to miesiąc od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu świadczenia.

"Odwołanie złóż w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Możesz je złożyć na piśmie albo ustnie, wtedy nasz pracownik spisze protokół. W odwołaniu podaj numer decyzji, uzasadnij, dlaczego nie zgadzasz się z nią i własnoręcznie się podpisz" - poinformował ZUS. Odwołanie można też wysłać pocztą. Postępowanie jest zwolnione od opłat sądowych.

"Jeżeli uznamy, że Twoje odwołanie jest zasadne, to zmienimy albo uchylimy decyzję w Twojej sprawie. Mamy na to 30 dni od otrzymania Twojego odwołania. Jeśli uznamy, że Twoje odwołanie nie jest zasadne, to przekażemy Twoją sprawę do sądu w terminie 30 dni od otrzymania Twojego odwołania" - czytamy na stronie ZUS-u. Następnie sąd wyda wyrok w sprawie.

Więcej o: