Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 będzie wyższe. O ile wzrośnie dodatek?

Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek, który w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia ulega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że od stycznia 2024 roku osoby uprawnione do otrzymania świadczenia mogą spodziewać się podwyżki dodatku. Ile wyniesie świadczenie? Kto może je otrzymać?

Wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego uzależniony jest od tego, o ile wzrośnie płaca minimalna. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kwota dodatku każdego roku 1 stycznia jest waloryzowana. Polega ona na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Tym wskaźnikiem jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja) w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej 1 stycznia roku poprzedniego. 

Zobacz wideo Płochocki: W Polsce potrzebny jest większy sektor najmu

Świadczenie pielęgnacyjne 2024. O ile wzrośnie?

Nadal nie wiadomo, jaka będzie oficjalna decyzja w kwestii wysokości minimalnego wynagrodzenia. Rada Ministrów ma czas do 15 września, aby wydać rozporządzenie, które określi jego wysokość, jednak zgodnie z dotychczas przedstawioną propozycją, 1 stycznia 2024 kwota ta ma wzrosnąć do 4242 zł. Biorąc pod uwagę najniższą pensję obowiązującą 1 stycznia br., wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie aż 21,54 proc. Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 roku otrzymują dodatek w wysokości 2458 zł miesięcznie. Ten już w przyszłym roku może wzrosnąć o 530 zł. Po zastosowaniu wskaźnika waloryzacji kwota świadczenia wyniesie 2987,45, co po zaokrągleniu do pełnych złotówek da sumę równą 2988 zł. 

Choć minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć w 2024 roku dwa razy, to z uwagi na obowiązujące przepisy świadczenie pielęgnacyjne może wzrosnąć wyłącznie raz. Warto jednak podkreślić, że 26 lipca br. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o świadczeniu wspierającym, która m.in. modyfikuje zasady świadczenia pielęgnacyjnego. Kluczową zmianę stanowi wprowadzenie możliwości podjęcia pracy zarobkowej przez opiekuna osoby z niepełnosprawnością mimo pobierania świadczenia. Co więcej, na każde dziecko z niepełnosprawnością wypłacane będzie pełne, odrębne świadczenie pielęgnacyjne. 

Komu będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie opiekującej się młodym podopiecznym z niepełnosprawnością, w wieku do 18. lat, a w przypadku pobierania nauki do ukończenia 25. roku życia. Opiekunem może być:

  • matka lub ojciec,
  • opiekunowie faktyczni,
  • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo),
  • inne osoby, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (wstępni, zstępni, rodzeństwo), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

nowej ustawie całkowicie zrezygnowano z obowiązującego dotychczas mechanizmu wiązania pracy zarobkowej z otrzymaniem dodatku. Od 2024 roku pobierając świadczenie pielęgnacyjne, będzie można pracować bez ograniczeń. Co więcej, dodatku nie zostaną pozbawione także osoby, które mają przyznane prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia.

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Dokument można przesłać drogą elektroniczną, za pomocą rządowego portalu Emp@tia, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego. Można także dostarczyć go listownie bądź osobiście do odpowiedniej jednostki odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie. Mogą to być: ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy lub urząd miasta.

Więcej o: