Dodatkowe 230 zł do emerytury. Jak uzyskać świadczenie ratownicze? Tego wniosku nie złożysz w ZUS

Emeryturę można powiększyć o dodatkowe 230 zł. Jednak dodatek nie przysługuje wszystkim. Kto może dostać świadczenie ratownicze i jak je otrzymać?
Zobacz wideo PiS pyta w referendum o wiek emerytalny. "Bezdennie głupie"

Seniorzy mogą skorzystać ze specjalnego dodatku, który powiększy ich emeryturę o 230 zł (od 1 marca 2023 r. kwota została podwyższona o 30 zł). Chodzi o tzw. świadczenie ratownicze. Aby je uzyskać, należy spełnić określone warunki.

Świadczenie ratownicze - kto może uzyskać? Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie ratownicze jest skierowane do osób, które przez długi okres życia wykonywały trudną i niebezpieczną pracę, wiążącą się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Emeryturę o dodatkowe 230 zł mogą podwyższyć seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet), a w przeszłości służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Świadczenie ratownicze przyznawane będzie dożywotnio, jednak warunkiem jego otrzymania jest przepracowanie w wymienionych służbach co najmniej 20 (w przypadku kobiet) lub 25 (w przypadku mężczyzn) lat. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Komendy Powiatowe/Miejskie PSP przyznały w formie decyzji 10 332 świadczenia ratownicze.

230 zł do emerytury - jak uzyskać świadczenie ratownicze? Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać dodatkowe 230 złotych do emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek. Nie należy go jednak składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - za wypłaty tego świadczenia odpowiedzialny będzie bowiem Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast w przypadku byłych strażaków OSP wniosek należy dostarczyć do powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej. Pieniądze wypłacane są do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze. 

Więcej o: