Jesteś przed emeryturą? Możesz pobierać świadczenie z ZUS. Ponad 3 tys. zł

ZUS przypomina o świadczeniu kompensacyjnym przeznaczonym dla osób, które pracowały jako nauczyciele. Ile wynosi i jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Należy pamiętać o kilku zasadach.

Byli nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, wypłacanego przez ZUS. Jest to forma świadczenia przedemerytalnego. Należy jednak pamiętać, że przysługuje ono jedynie osobom, które wypracowały 20 lat pracy na stanowisku nauczyciela (przy zachowaniu 30 lat okresu składkowego i nieskładkowego) i rozwiązały umowę ze swoim pracodawcą. Co ważne - w tym czasie nie osiągnęły wtedy wieku emerytalnego.

Zobacz wideo Czy Tusk okradł Polaków reformą OFE?

ZUS. Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Według ZUS-u o świadczenie kompensacyjne mogą się ubiegać osoby, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku pracowały jako nauczyciele. Osoby te, aby ubiegać się o świadczenie, musiały być zatrudnione w takich placówkach, jak:

  • publiczne i niepubliczne przedszkola,
  • szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, a także specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży,
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

- czytamy w informatorze ZUS.

Jak informuje ZUS, wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć w jednostce ZUS stacjonarnie lub wysłać elektronicznie. Wniosek "pobierz ze strony ZUS-u lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie". "Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów, w każdej jednostce organizacyjnej ZUS" - poinformowało ZUS.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie jest odpowiednikiem emerytury pomostowej dla nauczycieli. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie. Jak poinformował ZUS w czerwcu w opublikowanej "Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych", przeciętna wysokość świadczenia w czerwcu wynosiła 3 495, 44 złotych.

Należy pamiętać, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustaje w dniu poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego lub poprzedzającym dzień, w którym senior nabywa prawo do emerytury.

Więcej o: