Od września nowe limity dla emerytów i rencistów. Niektórzy mogą stracić świadczenie

Już 1 września obowiązywać zaczną nowe limity przychodu dla pracujących emerytów i rencistów. Progi ustalone przez ZUS są tym razem niższe od poprzednich. Ile można dorobić do świadczenia, aby go nie stracić?

Renciści i emeryci, którzy skorzystali z opcji przejścia na wcześniejszą emeryturę, mają możliwość dorabiania poprzez podejmowanie zatrudnienia. Ich przychody nie mogą jednak przekroczyć limitów ustalanych raz na trzy miesiące przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym razie świadczenie może zostać zmniejszone, a nawet całkowicie zawieszone.

Zobacz wideo 42 dni męki. Tak wygląda rzeczywistość ferm przemysłowych

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze. Jaki zmieniły się limity przychodu?

Kluczowy dla czynnych zawodowo emerytów i rencistów jest próg 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września wynosi on 4904,10 zł. To znacznie mniej niż w okresie od 1 czerwca, kiedy wysokość tego limitu ustalono na kwotę 4987,00 zł. Niekorzystny dla świadczeniobiorców spadek jest widoczny również w drugim limicie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W poprzednim okresie ZUS ustalił jego wysokość na kwotę 9261,60 zł. Obecnie jest to już tylko 9107,50 zł.

Konsekwencje przekroczenia limitów przychodu. Kluczowe kwoty maksymalnego zmniejszenia

Emeryci, których przychody przekraczają powyższe limity, muszą liczyć się z pomniejszeniem lub nawet całkowitą utratą pobieranego świadczenia. W najgorszej sytuacji są osoby, które zarabiają więcej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W takim przypadku świadczenie zostanie całkowicie zawieszone przez ZUS. Jeśli przekroczymy jedynie próg 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nasza emerytura lub renta zostanie pomniejszona o równowartość tego przekroczenia. Od 1 marca obowiązują tu następujące kwoty maksymalnego zmniejszenia:

  • 794,35 zł - dla emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 595,80 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 675,24 zł - dla rent rodzinnych dla jednej osoby.

Szczegółowe wytyczne dotyczące limitów przychodu znajdziesz na stronie ZUS-u.

Więcej o: