Ile wyniesie abonament RTV w 2024 r.? Jest grupa odbiorców zwolniona z opłaty

Wysokość opłat abonamentowych za odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne w 2024 r. ulegnie zmianie. Dla osób, które uiszczą opłatę za dłuższy okres z góry, ustawodawca przewidział zniżki. Wyjaśniamy, ile kosztować będzie posiadanie odbiorników i kto będzie zwolniony z opłat.

Obowiązkiem uiszczania opłat abonamentowych objęte jest każde gospodarstwo domowe, w którym znajduje się co najmniej jeden odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, bez względu na liczbę zarówno odbiorników, jak i domowników. Do gospodarstwa domowego zalicza się również odbiornik w aucie, który nie wymaga odrębnej opłaty. Należy pamiętać, że zobowiązanie to dotyczy wyłącznie kwestii użytkowania odbiornika. Za emitowane za jego pomocą programy użytkownicy płacą osobny abonament.

Zobacz wideo Jak politycy chcą obniżać PIT? Analizujemy programy wyborcze

Ile za abonament RTV w 2024 r? Te stawki muszą znać posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Nowe stawki opłat abonamentowych zawarto w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. Miesięczna stawka za użytkowanie odbiornika radiofonicznego wyniesie 8,70 zł. Z kolei za użytkowanie odbiornika telewizyjnego, lub radiofonicznego i telewizyjnego jednocześnie, osoba fizyczna poniesie koszt w wysokości 27,30 zł miesięcznie.

Płacąc abonament za kilka miesięcy z góry, możemy liczyć na zniżki. W przypadku użytkowania odbiornika radiofonicznego stawki obejmują:

 • 16,90 zł za dwa miesiące,
 • 25,10 zł za trzy miesiące,
 • 49,60 zł za sześć miesięcy,
 • 94 zł za cały rok kalendarzowy.

Podobnie sprawa ma się w przypadku abonamentu za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego i telewizyjnego. W tym przypadku stawki przy uiszczeniu opłaty za dłuższy okres czasu z góry wynoszą:

 • 53 zł za dwa miesiące,
 • 78,70 zł za trzy miesiące,
 • 155,70 zł za sześć miesięcy,
 • 294,90 zł za cały rok kalendarzowy.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych? Te kryteria będą obowiązywać w 2024 r.

Warto wiedzieć, że w wyszczególnionych przypadkach osoby fizyczne mogą być zwolnione z uiszczania opłaty abonamentowej. Najczęściej zastosowanie znajdują tu czynniki związane z wiekiem, tj. ukończenie 75 r. ż. lub 60 lat przy jednoczesnym prawie do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z opłaty abonamentowej zwolnione są także osoby:

 • którzy zaliczają się do I grupy inwalidów,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • spełniają kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Więcej o: