Wcześniejsza emerytura dla urodzonych w latach 1949-1968. ZUS ją wypłaci, gdy spełnia się te warunki

Osoby urodzone w latach 1949-1968 są uprawnione do pobierania wcześniejszej emerytury, jeśli spełniają kilka warunków. ZUS może wypłacić takie świadczenie m.in. z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub wykonywania działalności artystycznej.

Polacy, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., mają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeśli spełniają kilka warunków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca takie świadczenia m.in. z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 163 [zawiera moduł sponsorowany] (20.09)

Kto może otrzymać z ZUS wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach?

Osoby ubiegające się o wcześniejszą emeryturę muszą złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić online lub osobiście w placówce ZUS. Niezbędne jest także dołączenie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach czy zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym.

Wcześniejsza emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje dwóm grupom osób urodzonych w latach 1949-1968. Do jednej z nich należą obywatele, którzy:

 • osiągnęli wiek emerytalny do 31 grudnia 2008 r. i udowodnili okresy składkowe i nieskładkowe co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny;
 • udowodnili wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze;
 • nie przystąpili do Otwartego Funduszu Emerytalnego lub złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.

Wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą także otrzymać osoby, które:

 • osiągnęły obniżony wiek emerytalny przed 1 stycznia 1999 r. oraz udowodniły okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny;
 • udowodniły wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze bądź udowodniły co najmniej pięć lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu, pracy pod ziemią lub na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz kopalniach otworowych siarki;
 • nie przystąpiły do OFE lub złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.

Wcześniejsza emerytura z tytułu wykonywania działalności twórczej. ZUS wypłaca ją m.in. artystom

Emerytura z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przysługuje urodzonej w latach 1949-1968 osobie, która warunki dotyczące wieku, okresu zatrudnienia i działalności twórczej lub artystycznej spełniła do 31 grudnia 2008 r. Świadczenie to mogą również pobierać obywatele, którzy warunki dotyczące okresu zatrudnienia i działalności twórczej lub artystycznej spełnili na 1 stycznia 1999 r., udowodnili okres zatrudnienia co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny oraz udowodnili co najmniej 15 lat działalności twórczej lub artystycznej i nie przystąpili do OFE lub złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.

Ponadto muszą oni osiągnąć wiek emerytalny odpowiedni dla danego rodzaju działalności. Wynosi on:

 • 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn w przypadku tancerzy, akrobatów, gimnastyków, ekwilibrystów i kaskaderów;
 • 45 lat dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn w przypadku solistów wokalistów, muzyków grających na instrumentach dętych i treserów zwierząt drapieżnych;
 • 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn w przypadku artystów chóru, żonglerów, komików cyrkowych i aktorów teatrów lalek;
 • 55 lat dla aktorek i dyrygentek;
 • 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn w przypadku muzyków grających na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operatorów obrazu filmowego i fotografików.
Więcej o: