Nowe przepisy utrudnią zwolnienie pracownika. Co w przypadku działania na szkodę firmy?

Zwolnienie pracowników będzie trudniejsze od 22 września za sprawą nowelizacji ustawy. Zakłada ona możliwość kontynuowania pracy przez osobę, która zaskarży decyzję swojego pracodawcy. Co w przypadku, kiedy pracownik działał na szkodę firmy? Prawo przewidziało również taką możliwość.

Nowe przepisy wejdą w życie już w piątek 22 września. Od tego dnia zwolnienie pracowników będzie znacznie trudniejsze, a prawo będzie chroniło pracowników narażonych na taką ewentualność. Pracodawcy będą musieli utrzymać miejsce pracy, jeżeli ich decyzja zostanie zaskarżona.

Zobacz wideo Piotr Kuczyński: Akcje na GPW są wciąż tanie i warto w nie inwestować długoterminowo

Zwolnienie pracowników będzie trudniejsze od 22 września. Na czym polegają nowe zasady?

Zmiany w prawie determinuje nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych. Przepisy mają na celu zapewnienie ochrony pracownikowi przed nagłym i nieuzasadnionym zwolnieniem. Według doniesień Business Insidera, kwestia ta dotyczy pracowników, którzy są w szczególności narażeni na niesprawiedliwe zwolnienie. Wśród nich wymieniono osoby, takie jak: 

  • kobiety w ciąży,
  • działacze związków zawodowych,
  • rodzice na urlopach (macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, wychowawczym),
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym (czyli na cztery lata przed osiągnięciem wieku uprawniającego do emerytury),
  • członkowie rad pracowników,
  • społeczni inspektorzy pracy,
  • pracownicy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym np. w trakcie zwolnienia lekarskiego (aż do momentu, gdy można już zwolnić pracownika w trybie bez wypowiedzenia). 

Pracodawca może zostać zobowiązany do utrzymania zatrudnienia w przypadku np. dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. Jeżeli decyzja zostanie zaskarżona do sądu, pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki do czasu wydania prawomocnego wyroku. Podstawą utrzymania wyroku będzie potwierdzenie, że zwolnienie było bezzasadne. Aby móc ubiegać się o rozpatrzenie takiej sprawy, pracownik będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek o utrzymanie miejsca pracy.

Pracodawcy mogą mieć problem w przypadku nieuczciwych pracowników. Prawo przewiduje dla nich rozwiązanie

Business Insider zauważył, że nowe przepisy mogą być kłopotliwe dla pracodawców. Jeżeli zwolnienie nastąpiło wskutek rażących przewinień, takich jak wynoszenie poufnych informacji, pracodawca po zaskarżeniu może być zobowiązany do utrzymania miejsca pracy aż do rozstrzygnięcia sprawy. Interia wskazała, że przepisy przewidziały taką ewentualność i jeżeli pracownik narażony na niesprawiedliwe zwolnienie dokonał szkody, jego pracodawca będzie mógł się domagać uchylenia zabezpieczenia. W ten sposób sądy będą mogły odmówić zastosowania zabezpieczenia, stwierdzając żądania pracownika za bezzasadne. 

Więcej o: