Poważne zmiany w przepisach dotyczących zabudowy weszły w życie. Co czeka gminy i inwestorów?

Od 24 września obowiązuje nowa reforma dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego. Gminy będą mieć uchwalony plan ogólny, który będzie określał, co i gdzie może zostać wybudowane. Udostępniony ma zostać również Rejestr Urbanistyczny, w którym znajdą się m.in. informacje o prowadzonych procedurach administracyjnych.

Zgodnie z nowymi przepisami do stycznia 2026 roku każda gminna powinna mieć uchwalony plan ogólny. Będzie to e-dokument, w którym znajdą się informacje dotyczące tego, co i gdzie może zostać wybudowane. Miejsca, które nie będą zawarte w dokumencie, nie będą mogły zostać zabudowane - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zobacz wideo Świdnik. Incydent podczas wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego

Zmiany w planowaniu przestrzennym. Gminy mają czas do 2026 roku

24 września zaczęła obowiązywać większość przepisów ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza przede wszystkim nowe narzędzie planistyczne, czyli plan ogólny gminy. Będzie on miał rangę prawa miejscowego i będzie uchwalony dla całego obszaru danej gminy. Do 1 stycznia 2026 roku gminy mają czas na jego uchwalenie.

- Nie pozostawiamy samorządów samym sobie - dajemy im realne narzędzia do planowania przestrzeni. Ponadto przygotowaliśmy zmiany w procedurze usprawniające opracowanie planów miejscowych oraz zintegrowany plan inwestycyjny - nowa szczególna forma planu miejscowego pozwalająca na szybkie i transparentne przygotowanie terenów pod inwestycje - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - To wszystko stwarza szanse na szybsze pozyskiwanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i tym samym większą podaż mieszkań - dodał.

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński zapewnił, że główną ideą tego pomysłu jest zreformowanie systemu planowania przestrzennego. Ma to pomóc gminom w sprawniejszym uchwalaniu nowych aktów planowania przestrzennego oraz zmianie już obowiązujących.

Zgodnie z nowelizacją ustawy zmianie ulegną zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy, czyli tzw. wuzetek. Wydane już decyzje o warunkach zabudowy nie wygasną, jeśli przed 1 stycznia 2026 roku staną się prawomocne. Zatem przed tą datą nie mogą już być zaskarżone do sądu administracyjnego. Przypominamy, że decyzja staje się prawomocna, jeśli w przeciągu 14 dni nikt nie złoży odwołania. Decyzje, które staną się prawomocne po 1 stycznia 2026 roku, będą ważne przez pięć lat. Co ważne, decyzje o warunkach zabudowy będą wydawane jedyne w miejscach, gdzie obowiązuje plan ogólny. Oznacza to, że w gminach, które nie uchwalą planu ogólnego do końca 2025 r., nie otrzymamy tzw. wuzetki.

Nowe zasady w planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym

Wprowadzone zmiany są też wynikiem integracji systemów planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym. Ma to wzmocnić rolę planowania przestrzennego w procesie realizacji polityki rozwoju - zapewnia ministerstwo. "W wyniku integracji systemów planowania plan ogólny gminy, w zakresie ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego, zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, podczas gdy polityka przestrzenna gminy stanie się elementem strategii rozwoju gminy" - podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W planie ogólnym gminy będą zawarte podstawowe ustalenia, dzięki którym gmina będzie mogła planować swój rozwój. Ustalenia w nim zawarte będą podstawą do uchwalenia planów miejscowych i wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Co ważne, nową formą planu miejscowego będzie teraz zintegrowany plan inwestycyjny, który będzie sporządzony na wniosek inwestora. Podczas rozmów z gminą, inwestor będzie mógł się zobowiązać co do tego, co planuje wybudować.

"Zostanie to potwierdzone podpisaniem umowy urbanistycznej. Umowa urbanistyczna będzie jawna i podlegała publikacji na stronie BIP, a w przyszłości w Rejestrze Urbanistycznym" - czytamy na stronie ministerstwa. Gmina będzie mogła również określić w planie ogólnym gminy decyzje o warunkach zabudowy. Maksymalny zasięg obszaru analizowanego ograniczono do 200 m.

Według ustawy uruchomiony zostanie również bezpłatny i dostępny dla wszystkich Rejestr Urbanistyczny prowadzony on-line. Ma to być źródło informacji o "przestrzeni i wszystkich prowadzonych procedurach administracyjnych". Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało również cykl szkoleń stacjonarnych i online dla pracowników.

Więcej o: