Górnicy otrzymują średnio ponad 11 tys. zł miesięcznie. Dane GUS ujawniły najwyższe zarobki

Z danych GUS wynika, że jednymi z najlepiej opłacanych pracowników są górnicy, których pensje wynoszą średnio ponad 11 tysięcy złotych brutto. Nie są one jednak największe, ponieważ zarobki w innych zawodach osiągają rekordowe kwoty w tym roku. W jakiej pracy można otrzymać wysoką pensję?

GUS opublikował dane w zakresie przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wynika z nich, że jedną z najlepiej zarabiających grup są górnicy. Ich pensja wynosi w 2023 roku 11 323,17 zł brutto, ale pomimo tego nie zajmują oni pierwszego miejsca. Kto zarabia więcej?

Zobacz wideo Kto zyskał, a kto stracił w czasie pierwszej kadencji PiS?

Według GUS górnicy zarabiają średnio ponad 11 tysięcy miesięcznie. Nie są to jednak najwyższe zarobki za pracę w Polsce

Jedne z najwyższych, przeciętnych zarobków znajdują się w grupie "górnictwo i wydobywanie". Pracownicy zarabiają w tym sektorze średnio 11 323,17 zł miesięcznie brutto, co w przeliczeniu daje 8 048,39 zł "na rękę". Oznacza to, że wzrost rok do roku wynosi w tej grupie zawodowej 13,9 proc.

Górnicy nie stanowią jednak najlepiej zarabiającej grupy zawodowej, ponieważ pierwsze miejsce pod tym względem zajmują pracownicy sektora "informacja i komunikacja". Ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 12 212,03 zł brutto, czyli 8 654,37 zł netto. To oznacza, że wzrost r/r. wynosi 9,1 proc.

Jaki zawód daje wysokie zarobki? Wiele zależy od pełnionej funkcji

Miejsc pracy, w których można otrzymać wysoką pensję, jest więcej. Trzecie miejsce pod względem zarobków zajmuje sektor "wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę". Miesięczne zarobki pracowników wynoszą 10 976,15 zł, co stanowi wzrost o 20,1 proc. w porównaniu z minionym rokiem. Natomiast przeciętna pensja miesięczna w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. była o 11,9 proc. wyższa niż w 2022 roku i wyniosła ogółem 7 368,97 zł brutto.

Jak informowaliśmy, zarobki są na wysokim poziomie można znaleźć również w armii, w zależności od pełnionej funkcji. Przeciętne uposażenie w grupie szeregowych wynosi 4 960 zł brutto. Sierżant otrzymuje pensję w wysokości 5 940 zł, natomiast chorąży może liczyć na 6 380 zł. W grupie najmłodszych oficerów, żołnierze w stopniu podporucznika zarabiają 6 700 zł, a w pierwszym generalskim stopniu - 11 800 zł. Najwięcej zarabiają generałowie i admirałowie, którzy otrzymują pensję w wysokości nawet 18 150 zł. 

Więcej o: