GUS podał dane na temat pensji. Zarabiasz mniej czy więcej niż średnia w twojej branży?

GUS podał szczegółowe dane na temat wynagrodzeń w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2023 roku. Dzięki temu można porównać, czy nasza pensja jest powyżej, czy poniżej średniej w naszej branży. Najwięcej zarabiają osoby z sektora informacji i komunikacji oraz finansów i ubezpieczeń.

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku przeciętne miesięcznie wynagrodzenie w Polsce wyniosło 7061,52 zł brutto. To nominalny wzrost o 14 proc. względem tego samego okresu rok wcześniej - podaje GUS. Ale to też mniej niż inflacja w tym samym okresie, która wyniosła 15 proc. Średnio wyższe płace są w sektorze publicznym - o 9,7 proc. względem średniej ogólnej. W sektorze prywatnym były natomiast niższe o 3,6 proc. 

Zobacz wideo Praca w korpo? Minimalna pensja? Idealny szef? Zapytaliśmy młodzież o ich wymagania dotyczące pracy [SONDA]

Ile wynosi średnia pensja w Polsce? GUS podał dane

Opublikowane właśnie dane na temat gospodarki narodowej są bardziej miarodajne od tych, które GUS publikuje co miesiąc. A to dlatego, że uwzględniają nie tylko prywatne firmy zatrudniające powyżej 10 i więcej osób, ale też jednostki sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

Jeśli chodzi o prywatne firmy, średnio na największe pensje mogą liczyć osoby pracujące na stanowiskach opisanych w PKD jako Informacja i komunikacja. Tam średnie wynagrodzenie wynosi 12 626,52 zł. Natomiast w sektorze publicznym najwięcej otrzymują osoby pracujące w finansach i ubezpieczeniach. Średnio jest to 12 142,07 zł.

Natomiast jeśli chodzi o poszczególne branże, średnie zarobki brutto wynoszą w przybliżeniu w wybranych sektorach: 

 • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 7,4 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 8,7 tys. zł, a w prywatnym 6,4 tys. zł;
 • Górnictwo - 11,4 tys. zł ogółem, W sektorze publicznym jest to 12,3 tys. zł, a w sektorze prywatnym  10,1 tys. zł;
 • Przetwórstwo przemysłowe - 6,8 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 8,1 tys. zł, a w prywatnym 6,8 tys. zł;
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - 10,4 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 10 tys. zł, a w prywatnym 10,7 tys. zł. 
 • Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - 6,2 tys, zł ogółem. Takie same kwoty dotyczą też sektora publicznego i prywatnego;
 • Budownictwo - 6,7 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym 7,9 tys. zł, a w prywatnym 6,7 tys. zł. 
 • Handel; naprawa pojazdów samochodowych - 6,7 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym - 8,3 tys. zł, a w prywatnym - 6,7 tys. zł. 
 • Transport i gospodarka magazynowa - 6,9 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym 6,8 tys. zł, a prywatnym 6,9 tys. zł. 
 • Zakwaterowanie i gastronomia - 5,2 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym 5,8 tys. zł, a w prywatnym 5,2 tys. zł. 
 • Informacja i komunikacja - 12,5 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym 10,4 tys. zł, w prywatnym 12,6 tys. zł. 
 • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  - 12 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 12,1 tys. zł, a w prywatnym 11,9 tys. zł,
 • Obsługa rynku nieruchomości - 7,2 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 6,9 tys. zł, a w prywatnym 7,3 tys. zł. 
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 10 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 8,7 tys. zł, a w prywatnym, 10,4 tys. zł. 
 • Administrowanie i działalność wspierająca - 5,6 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 6,8 tys. zł, a w prywatnym 5,5 tys. zł. 
 • Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  - 8,5 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 8,5 tys. zł, a w prywatnym 7,6 tys. zł. 
 • Edukacja  - 6,8 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 7 tys. zł, a w prywatnym 5,3 tys. zł.
 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 7,3 tys. zł ogółem. W sektorze publicznym jest to 7,6 tys. zł, a w prywatnym 6,2 tys. zł. Przeciętnie wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2023 r. w wybranych sekcjach PKD, fot. GUS

Gdzie można zarobić najwięcej? 

GUS podaje też, że w pierwszy półroczu 2023 roku było ponad 9,3 mln etatów, czyli 0,09 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa, bo aż 68,5 proc. to etaty w sektorze prywatnym. Urząd przygotował też zestawienie zarobków ze względu na regiony. Średnio najwięcej zarabia się w Warszawie, gdzie przeciętna pensja brutto wynosi 9071,86 zł. Najmniej natomiast na Podkarpaciu, gdzie jest to tylko 2759,61 zł. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w regionach w pierwszym półroczu 2023 r.Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w regionach w pierwszym półroczu 2023 r. fot. GUS

Więcej o: