ZUS przypomina o ważnej dacie. Coraz mniej czasu, niektórzy mogą stracić szansę na zwrot pieniędzy

ZUS przestrzega, że za niewiele ponad dwa miesiące upłynie termin korekty rozliczeń z 20-kilkuletniego okresu. Przeoczenie ostatecznej daty może uniemożliwić na przykład otrzymanie zwrotu środków z nadpłaty. Od początku 2022 roku obowiązuje również nowy limit czasu na wprowadzenie poprawki w dokumentacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ostatnio na swoim portalu przypomnienie o terminach przekazania korekt dokumentów rozliczeniowych. Wraz z początkiem nowego roku upływa bowiem ostatni moment na wprowadzenie poprawek w dokumentacji z ponad 20-letniego okresu.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Korekta DRA w ZUS. Na początku przyszłego roku upływa termin dla wielu rozliczeń

W jednym z ostatnich komunikatów ZUS przypomina o dacie 1 stycznia 2024 r., kiedy ostatecznie upływa termin przekazania korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. W przypomnieniu podkreślono, że po nowym roku zmiany w dokumentacji z tego okresu będą mogły zostać wprowadzone wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku lub decyzji sądu.

Ponadto w przypadku korekt wprowadzonych w dokumentacji po upływie tego terminu nie zostaną dokonane żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem. W związku z tym ZUS zachęca, aby przed 1 stycznia przyszłego roku sprawdzić ponownie dokumenty przekazane w podanym wcześniej okresie. W przypadku upłynięcia tego terminu, płatnik utracić może na przykład szansę na otrzymanie zwrotu z nadpłaty składek powstałej w okresie do 2021 r.

Nieco inny ostateczny termin na wprowadzenie poprawek obowiązuje w przypadku dokumentów złożonych za okresy od stycznia 2022 roku. Korekty w dokumentach składanych od początku tego roku mogą zostać dostarczone do ZUS-u w przeciągu pięciu lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

ZUS. Jak uzyskać pomoc z korektą dokumentów?

Możliwość korekty obejmuje poniższe dokumenty:

  • deklarację rozliczeniową (ZUS DRA);
  • imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (ZUS RSA);
  • imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA).

ZUS przypomina ponadto, że za pośrednictwem systemu Płatnik lub e-Płatnik złożony może zostać wniosek o udostępnienie danych z okresów wcześniejszych, pochodzących z dokumentów nieznajdujących się w bazie. Podkreśla również, że pomoc w weryfikacji dokumentów rozliczeniowych otrzymać można w każdej placówce ZUS, podczas e-wizyty lub kontaktując się z urzędowym Centrum Obsługi Telefonicznej (pod numerem 22 560 16 00).

Więcej o: