ZUS podał nowe dane na temat finansów FUS. Duży wpływ cudzoziemców. "Istotny czynnik"

Prof. Gertruda Uścińska przekazała informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezeska ZUS poinformowała, że stan budżetu jest stabilny oraz wskazała na czynnik istotny dla stanu finansów FUS. Są nim pracujący w Polsce obcokrajowcy.

Prof. Gertruda Uścińska, prezeska ZUS, przekazała PAP informacje dotyczące finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku. Zgodnie z przekazanymi przez nią komunikatem sytuacja FUS na stan z września tego roku ma być stabilna. Prof. Uścińska wskazała również na istotne aspekty mające wpływ na obecny stan Funduszu.

Zobacz wideo

ZUS ujawnia sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wpływają na nią ubezpieczeni obcokrajowcy 

- Przychody FUS w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły 267,5 mld zł. Największą ich pozycję stanowiły składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu wyniosła 227,2 mld zł, czyli 77 proc. planu, i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 16,1 proc. Wpływy składek wyniosły 223,9 mld zł i były o 16,9 proc. większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku - przekazała prof. Gertruda Uścińska, prezeska ZUS, w depeszy PAP cytowanej przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Dane ZUS wskazują ponadto, że część przychodów trafiła do funduszu emerytalnego w ramach tak zwanego suwaka bezpieczeństwa. System ten opiera się na środkach przekazywanych do ZUS z rachunków członków OFE, którym pozostało mniej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wysokość przychodów osiągniętych w ramach suwaka do końca tego roku wyniosła 5,6 mld zł - o 6,9 proc. więcej względem analogicznego okresu w roku poprzednim.

Prof. Uścińska jako jeden z aspektów mających istotny wpływ na obecną sytuację FUS wskazywała obcokrajowców, którzy pracują w Polsce i objęci są ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Przekazała również aktualne dane dotyczące liczby osób z innych państw zarejestrowanych w ZUS. Pod koniec września bieżącego roku było ich 1,1 mln, co stanowi wzrost o 6,4 proc. względem ubiegłego roku.

Wzrosła liczba osób pobierających emerytury i renty. Znamy średnią wysokość świadczenia

Wydatki FUS do końca września bieżącego roku wyniosły 267,7 mld zł, co stanowić ma 73,3 proc. kosztów zaplanowanych na ten rok. Z sumy tej 237 mld zł przeznaczone zostało na emerytury oraz renty, co oznacza wzrost o 18,4 proc. względem roku ubiegłego. ZUS podaje, że kwota wszystkich poniesionych dotychczas kosztów była o 18,1 proc. wyższa względem analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Do końca września na pozostałe świadczenia wydana została suma 24,1 mld zł - 68,9 proc. kosztów zaplanowanych na ten rok. Wydatki te były o 6 proc. wyższe względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. Z kwoty tej najwięcej środków przeznaczono na zasiłki chorobowe - wydano na nie łącznie 11,5 mld zł. Stanowi to wzrost o 6,7 proc. rok do roku. ZUS podaje jednocześnie, że przeciętna wysokość zasiłku wzrosła o 12,3 proc. rok do roku przy jednoczesnym spadku liczby dni zasiłkowych o 5 proc.

ZUS podał, że liczba emerytur i rent wynosiła we wrześniu tego roku 7,9 mln i była o 81,4 tys. większa rok do roku. Przeciętna wysokość wypłacanych świadczeń wynosiła 3 364,42 zł - o 18,2 proc. więcej względem ubiegłego roku.

Więcej o: