Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Ile wyniesie? ZUS wypłaci je od 2024 roku

Pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami otrzymają w zbliżającym się roku prawo do świadczenia wspierającego. Wsparcie finansowe wypłacane będzie przez ZUS, a jego wysokość uzależniona będzie oceny wymaganego poziomu wsparcia. W przypadku najbardziej potrzebujących jego wartość sięgnie blisko 3,5 tys. zł miesięcznie.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. od stycznia 2024 r. dorosłym osobom z niepełnosprawnościami przysługiwać będzie dodatkowe wsparcie finansowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Tak zwane świadczenie wspierające ma, zgodnie z treścią ustawy, zapewnić potrzebującym pomoc służącą częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Zobacz wideo Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-37?

Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają prawo do świadczenia wspierającego. Ile wyniesie?

Jak informowaliśmy, kwota świadczenia powiązana będzie z wysokością renty socjalnej, która wynosi obecnie 1588,44 zł miesięcznie brutto. Świadczenie wspierające wynosić będzie od 40 do 220 proc. tej podstawy. W myśl ustawy wysokość pomocy finansowej opierać będzie się na wyniku w 100-punktowej skali oceny potrzeby wsparcia. W zależności od ostatecznej punktacji świadczeniobiorcy otrzymać mogą sumę w wysokości:

  • 220 proc. renty socjalnej (obecnie 3494,57 zł) - przy potrzebie określonej na poziomie od 95 do 100 punktów;
  • 180 proc. renty socjalnej (obecnie 2859,19 zł) - przy potrzebie określonej na poziomie od 90 do 94 punktów;
  • 120 proc. renty socjalnej (obecnie 1906,13 zł) - przy potrzebie określonej na poziomie od 85 do 89 punktów;
  • 80 proc. renty socjalnej (obecnie 1270,75 zł) - przy potrzebie określonej na poziomie od 80 do 84 punktów;
  • 60 proc. renty socjalnej (obecnie 953,06 zł) - przy potrzebie określonej na poziomie od 75 do 79 punktów;
  • 40 proc. renty socjalnej (obecnie 635,38 zł) - przy potrzebie określonej na poziomie od 70 do 74 punktów.

Warto nadmienić, że od 1 stycznia 2024 roku świadczenie zacznie przysługiwać osobom z największą potrzebą wsparcia, które ustalone zostało na poziomie od 87 do 100 punktów. Osoby z poziomem wsparcia na poziomie od 78 do 86 punktów otrzymają prawo do świadczenia w roku 2025, a wszystkie pozostałe w 2026 roku.

Świadczenie wspierające. Kto odpowiadać będzie za ocenę potrzeby wsparcia?

Ocena potrzebnego wsparcia opierać ma się na między innymi określeniu zdolności osoby do samodzielnego codziennego funkcjonowania oraz rodzaju wymaganego wsparcia, z uwzględnieniem konieczności wsparcia innej osoby lub wykorzystania technologii wspomagającej. W jej celu wykorzystane mają zostać metody obserwacji, wywiadu bezpośredniego i kwestionariusza z samooceną. Decyzję o przyznaniu określonej oceny podejmować ma wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i zainteresowany.

Świadczenie nie będzie przysługiwało osobom przebywającym w domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę. Nie otrzymają go również osoby uprawnione za granicą do świadczenia o podobnym charakterze lub takiego, które pokrywa wydatki związane z opieką.

Więcej o: