Poważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 roku. Ile wyniesie? Nowe prawa dla opiekunów

Od 2024 roku zaczną obowiązywać zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych. Jest to forma wsparcia finansowego dla osób, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Co się zmieni i ile wyniesie świadczenie?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane co miesiąc i przysługuje wyłącznie jednej osobie, która zdecydowała się sprawować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Jakie warunki trzeba spełnić, aby je pobierać i jakie zmiany zostaną wprowadzone w 2024 roku?

Zobacz wideo Jaki los czeka Konfederację w powyborczym układzie sił?

Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Opiekunowie będą mogli pracować

Od przyszłego roku ze świadczenia pielęgnacyjnego będą mogli korzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnością - do momentu osiągnięcia przez nie 18. roku życia (do tej pory pieniądze wypłacano w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole albo w szkole wyższej, maksymalnie do 25. roku życia). Według nowych zasad po osiągnięciu pełnoletności osoby z niepełnosprawnością będą mogły otrzymywać świadczenie wspierające - jego wysokość będzie ustalana indywidualnie.

Co ważne, od 2024 roku opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą mogli wykonywać pracę zarobkową, a także pobierać własne świadczenia emerytalno-rentowe i nie stracą prawa do zasiłku. Świadczenie pielęgnacyjne będą mogły też pobierać rodziny zastępcze, osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka, a także dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne ma wynieść 2988 zł miesięcznie - poinformował "Dziennik Gazeta Prawna". Przypomnijmy, że obecnie jego kwota wynosi 2458 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne. Kto może je otrzymać?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, mogą skorzystać:

  • matka lub ojciec osoby z niepełnosprawnością,
  • opiekunowi faktyczni dziecka,
  • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Więcej o: