Tyle przeciętnie chodzimy na L4. Wyniki raportu mogą zaskoczyć

Statystyczny pracownik w Polsce był 12 dni na zwolnieniu lekarskim w ciągu ostatnich 12 miesięcy - wynika z raportu "Zdrowy pracownik 2023". Z L4 korzystamy częściej niż w 2022 roku, jednak duża część pracowników nie poszła na chorobowe nawet na jeden dzień.

W 2022 roku zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni - wynika z ostatnich danych ZUS. To o prawie jedną trzecią więcej niż rok wcześniej (20,5 mln). Najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (16,4 proc. wszystkich nieobecności), na kolejnych pozycjach znalazły się ciąża, poród i połóg (15,7 proc.), choroby układu oddechowego (14,2 proc.), urazy, zatrucia i inne skutki działania czynników zewnętrznych (13,3 proc.) oraz zaburzenia psychiczne (10 proc.).

Zobacz wideo Czy inflacja w końcu zwalnia?

Polacy na L4. Wielu pracowników w ciągu roku "nie zachorowało" ani razu

W ciągu minionych 12 miesięcy pracownik w Polsce przebywał średnio 12 dni na zwolnieniu lekarskim. Sześciu na dziesięciu Polaków choć raz było nieobecnych w pracy z powodu choroby. Do tygodnia (czyli pięciu dni roboczych) na L4 przebywało 16 proc. zapytanych, od sześciu do 14 dni - 22 proc., a 15 dni lub więcej - 22 proc. Aż 40 proc. pracowników nie skorzystało z takiej opcji w ciągu roku ani razu.

Średnia liczba dni na L4 w przypadku pracownika fizycznego wyniosła 16, podczas gdy wśród specjalistów wykonujących pracę umysłową ten wynik wyniósł 10 dni. Pracownicy fizyczni dłużej przebywają na L4 - minimum 15 dni na zwolnieniu przebywało 27 proc. z nich i 18 proc. specjalistów. Częściej nieobecne w pracy były kobiety (średnio prawie 15 dni w roku) niż mężczyźni (9,5 dnia), co w dużej mierze jest spowodowane sytuacjami związanymi z ciążą i porodem. Biorąc pod uwagę wiek, najzdrowsi wydają się najmłodsi i jednocześnie najstarsi pracownicy (średnio osiem i dziewięć dni wolnych z powodu choroby w grupach wiekowych 18-25 lat oraz 56-65 lat). Wśród osób w wieku 36-45 lat ta średnia jest najwyższa i wynosi 14 dni.

Biorąc pod uwagę wielkość firmy, pracownicy tych największych częściej biorą zwolnienie niż ich koledzy z mniejszych organizacji. Średnio niecałe 11 dni pracownik małych i średnich firm przebywał na L4, podczas gdy w przypadku dużych przedsiębiorstw ten wynik wynosi 14 dni.

Pakiet medyczny skraca absencję. Pracownicy są dłużej w pracy

Z badania enel-med "Zdrowy pracownik 2023" wynika również, że możliwość korzystania z opieki zdrowotnej zapewnionej przez pracodawcę przekłada się na niższą absencję. 42 proc. zapytanych pracowników wskazuje, że dzięki firmowym pakietom medycznym nie muszą zwalniać się wcześniej z pracy, aby stać w kolejkach, mają łatwiejszy dostęp do e-recept oraz teleporad. W konsekwencji dłużej są w pracy. Częściej tę opinię podzielają młodsi pracownicy - 44 proc. i 47 proc. wskazań na "tak" w grupach wiekowych 18-25 lat i 26-35 lat. Rzadziej osoby w wieku 56-65 lat (36 proc. wskazań). Co czwarty respondent jest odmiennego zdania i nie widzi przełożenia pakietów firmowych na absencję w pracy (23 proc.), a co trzeci nie ma pakietu medycznego (36 proc.).

Badanie "Zdrowy pracownik 2023" zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie Centrum Medycznego enel-med. Wielkość próby wyniosła 800 pracowników w firmach zatrudniających więcej niż 50 osób. Wśród nich było 200 menedżerów, 300 specjalistów oraz 300 pracowników fizycznych. Badanie wykonano metodą ankiet online (CAWI) w kwietniu 2023 roku.

Więcej o: