KPO wciąż nie ma, a Jacek Sasin wypłacił już dodatki motywacyjne. "Za realizację KPO"

Ministerstwo Aktywów Państwowych wypłaciło "dodatki motywacyjne" za realizację KPO - ustalili posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński. - Pytaliśmy, na czym polega zarządzanie KPO, skoro Sasin i Morawiecki nawet nie wystąpili o te środki. Jedynym dokumentem, na jaki trafiliśmy, jest ulotka - mówił Szczerba.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński przeprowadzili w piątek kontrolę w Ministerstwie Aktywów Państwowych. - Wróciliśmy do MAP, gdzie dwa tygodnie temu usłyszeliśmy, że nie ma żadnych ruchów kadrowych, płacowych i nic się nie dzieje - mówił Szczerba podczas konferencji prasowej.

Zobacz wideo

Michał Szczerba i Dariusz Joński: Jacek Sasin wypłaca pracownikom dodatki za KPO

- Zdumiało nas to, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych minister Jacek Sasin wypłaca pracownikom dodatki. Nazywa je dodatkami motywacyjnymi, dodatkami zadaniowymi, ale również konsekwentnie podnosi tzw. mnożnik dotyczący zwiększania wynagrodzenia zasadniczego - stwierdził poseł KO.

Jak mówił dalej, "rzeczą kuriozalną jest wypłacanie pracownikom MAP dodatków zadaniowych za realizację Krajowego Planu Odbudowy". - Minister Sasin wypłacił 18 pracownikom, w tym dyrektorom, dodatki za realizację KPO. Pytaliśmy, na czym polega zarządzanie KPO, skoro minister Sasin i premier Morawiecki nawet nie wystąpili o te środki. Jedynym dokumentem, na jaki trafiliśmy, jest ulotka - przekazał Szczerba. Podczas konferencji prasowej pokazał ulotkę informacyjną o KPO.

Wspomniane "dodatki zadaniowe", jak ustalili posłowie, zostały wypłacone w łącznej wysokości 58 166 zł. - To jest kuriozum, ministerstwa wypłacają nasze pieniądze za rzeczy, których nie realizują - skomentował Dariusz Joński. - Ministerstwo Finansów wypłaciło dla dyrektorów, dla kadry kierowniczej, za 2022 r. 15 milionów za tzw. Polski Ład. Pamiętamy, jak to się skończyło. A tutaj wypłaca się za KPO, które reklamował Morawiecki, a nie załatwił tych pieniędzy - podkreślił.

Dariusz Joński dodał również, że wcześniej zostali wprowadzeni w błąd. - Gdy tu ostatnio byliśmy, usłyszeliśmy, że żadnych dodatków nie wypłacano - podkreślił.

Ministerstwo Aktywów Państwowych: Przyznano specjalny dodatek

Resort Jacka Sasina wydał w piątek oświadczenie, w którym potwierdzono, że w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych miała miejsce wizyta posłów KO Dariusza Jońskiego oraz Michała Szczerby. "Posłów interesowały kwestie związane z nagrodami oraz dodatkami dla członków kierownictwa MAP oraz dyrektorów i wicedyrektorów poszczególnych departamentów i biur ministerstwa wypłaconych w tym roku oraz zmiany w radach nadzorczych spółek, w których MAP wykonuje prawa z akcji" - czytamy.

Ministerstwo zaznaczyło m.in., że "w okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2023 r. pracownikom MAP nie były wypłacane nagrody" i że "nagród, premii, dodatków zadaniowych oraz dodatków motywacyjnych, a więc dodatkowych świadczeń, które by nie były obowiązkowe nie dostały też osoby z kierownictwa MAP (minister oraz wiceministrowie)".

"Pracownikom MAP przyznano jednorazowo specjalny dodatek motywacyjny, który również zagwarantowany został w ustawie okołobudżetowej. Jednorazowa wypłata nastąpiła w terminie określonym w ustawie. Dodatek ten przyznawano za zaangażowanie, a decydowała o tym specjalna ocena. Łączna kwota wypłacona z tego tytułu 36 osobom zatrudnionym na stanowiskach dyrektorów i wicedyrektorów to 68,9 tys. zł (brutto), czyli średnio 1,9 tys. zł (brutto)" - czytamy.

Jak zaznaczono, "zatrudnieni w MAP członkowie korpusu służby cywilnej mogą też otrzymać dodatek zadaniowy przyznawany im za wykonywanie dodatkowych zadań, ale tylko w czasie, gdy wykonują te zadania. Łączna kwota takich dodatków dla dyrektorów i wicedyrektorów w okresie od 1 stycznia do 7 listopada tego roku to 58,1 tys. zł (brutto)".

"W MAP nie zatrudniono dodatkowego personelu do obsługi KPO. MAP odpowiedzialny jest w tym programie za trzy tzw. wiązki inwestycyjne. Część dotacyjna programu jest już realizowana, a jej prefinansowanie zapewnia PFR. W ramach trwających obecnie naborów przeprowadzono opracowanie i poddanie konsultacjom publicznym kryteriów wyboru przedsięwzięć, przygotowanie rozporządzenia dającego podstawę do udzielania pomocy publicznej, przygotowanie regulaminów naboru wraz z pełną dokumentacją związaną z naborami, przygotowanie wzoru umowy, organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców,  udzielono odpowiedzi na blisko 1000 maili z pytaniami firm (porównywalna jest też skala odpowiedzi telefonicznych)" - wylicza resort.

Komisja Europejska ma zatwierdzić zmodyfikowany plan KPO dla Polski

Polska do dziś nie otrzymała żadnych pieniędzy z KPO, ale obecnie negocjuje z Brukselą program REPowerEU, który formalnie stanie się nowym rozdziałem Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o dodatkowe pieniądze na politykę energetyczną, które Unia Europejska uzgodniła w odpowiedzi na wstrząsy związane z gwałtownym uniezależnianiem się od surowców z Rosji. Komisja miałaby zatwierdzić zmodyfikowany plan KPO już w najbliższych tygodniach - informowała Natalia Ojewska, korespondentka Agencji Bloomberga.

Rząd Mateusza Morawieckiego złożył 31 sierpnia w Komisji Europejskiej swój projekt rozdziału REPowerEU z wnioskiem o 25,76 mld euro, na co składa się 23 mld euro tanich pożyczek (to reszta należnych Polsce kredytów z Funduszu Odbudowy) oraz 2,76 mld euro dotacji rozdzielanych wedle odgórnego unijnego klucza między państwa UE z dodatkowej puli subsydiów REPowerEU.

Więcej o: