Rośnie znaczenie druku mobilnego

Według prognoz IDC, w kolejnych latach będziemy obserwować rozwój rynku urządzeń wielofunkcyjnych i segmentu usług zarządzania drukiem ? choć ten drugi został już w wysokim stopniu nasycony.
embed

W kwestii preferencji w kategorii urządzeń wielofunkcyjnych, ich użytkownicy kładą nieustająco duży nacisk na zwiększenie liczby funkcjonalności, lepszej jakości kolory czy umożliwienie drukowania mobilnego. Szczególnie ostatnia potrzeba zyskuje w ostaniem czasie na znaczeniu, ponieważ wynika ze zmieniającego się modelu pracy. Kształtują go z jednej strony młodzi pracownicy, którzy coraz rzadziej wykonują swoje obowiązki w biurze, a z drugiej managerowie, których dużą część dnia zajmują spotkania, odbywające się często poza murami firmy. Taka sytuacja rodzi naturalną potrzebę dopasowania sposobu funkcjonowania sprzętu biurowego do konkretnych uwarunkowań, nawyków i obowiązków pracowników. To dopasowanie prowadzi w prostej linii do zwiększenia efektywności.