Unia Europejska wyłoży 120 mln euro na darmowe hotspoty Wi-Fi. Osiągnięto porozumienie

Kilka tysięcy gmin w Unii Europejskiej dostanie hotspoty Wi-Fi. Wspólnota wyłoży część pieniędzy, niektóre koszty pozostaną po stronie lokalnych władz.

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie WiFi4EU. To inicjatywa mająca na celu zapewnienie Europejczykom dostępu do darmowego internetu.

Do 2020 roku każda europejska wioska i miasto będzie miała dostęp do darmowego internetu bezprzewodowego w głównych ośrodkach życia publicznego.

- tłumaczy Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej. Jego zastępca i komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego, Andrus Ansip dodaje, że "celem strategii jest budowa w pełni połączonej Europy, gdzie każdy ma dostęp do wysokiej jakości sieci cyfrowych".

Do 2020 roku mieszkańcy Unii mają dostać darmowy dostęp do Wi-Fi w parkach, placach, szpitalach i innych miejscach publicznych. Hotspoty mają pojawić się szczególnie tam, gdzie dostęp do sieci był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

MĘŻCZYZNA Z LAPTOPEMMĘŻCZYZNA Z LAPTOPEM FOT. MALGORZATA KUJAWKA / Agencja Wyborcza.pl

Unia Europejska przeznaczyła 120 mln euro na finansowanie zakupu odpowiedniego sprzętu i instalacji. Pieniądze mają trafić do 6-8 tys. gmin na terenie całej Wspólnoty.

To jednak jedynie część kosztów. Zapewnienie dostępu do internetu i późniejsza konserwacja sprzętu pozostaje po stronie samorządów. Niektóre gminy mogą więc do pomysłu podchodzić niechętnie. To dodatkowy koszt, który musi znaleźć się w ich budżetach.

Lokalne władze, które będą chciały zaoferować dostęp do sieci w miejscach, w których nie ma jeszcze hotspotów będą samodzielnie zgłaszać się o przyznanie środków za pomocą "prostego i niebiurokratycznego procesu".

Osobną kwestią jest oczywiście szybkość połączenia i bezpieczeństwo. Publiczne, otwarte Wi-Fi to łakomy kąsek dla hakerów, którzy chętnie wykradną osobiste dane. Należy pamiętać, aby w takich sieciach nie logować się na konta bankowe i do innych ważnych usług.

Więcej o: