1,5 mln Polaków musi w tym roku wymienić dowody osobiste. Inaczej grozi im wysoka grzywna

W 2019 roku nawet 1,5 mln Polaków będzie musiało wymienić dowody osobiste. Z kolei już w marcu do użytku wejdą nowe dowody. Co, jeśli dokumentu nie wymienimy? Może nam wówczas grozić słona grzywna.
Zobacz wideo

1 489 700 - tyle dowodów osobistych traci ważność w 2019 roku. Tak wynika z danych, które Ministerstwo Cyfryzacji przekazało portalowi money.pl. Resort opiera się tutaj na danych z bazy PESEL. Przy czym liczba dowodów, które należy wymienić będzie z pewnością jeszcze większa. Do tracących ważność dokumentów należy bowiem doliczyć również te zgubione, ukradzione oraz zniszczone.

Jak wymienić dowód osobisty?

W celu wymiany dowodu osobistego na nowy powinniśmy odwiedzić urząd gminy. Co ważne, nie musi być to wcale urząd właściwy dla miejsca, w którym  aktualnie mieszkamy, czy też jesteśmy zameldowani. Przed wizytą w urzędzie należy wydrukować i wypełnić wniosek, który można pobrać w tym miejscu. 

Oprócz wypełnionego wniosku będziemy również potrzebować kolorowego zdjęcia na papierze fotograficznym, dotychczasowego dowodu lub paszportu (jeśli takowy posiadamy), dokumentu podróży (na przykład paszportu) lub inny dokument stwierdzający tożsamość — w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.

Drugim sposobem na wymianę dowodu osobistego jest złożenie wniosku przez internet. W tym wypadku potrzebny nam jest jednak Profil Zaufany, który możemy w łatwy sposób założyć np. jeśli jesteśmy klientami jednego z polskich banków.

Ostatni sposób dotyczy osób, które z określonych powodów nie mogą (np. choroba, niepełnosprawność) nie mogą samodzielnie złożyć wniosku o dowód osobisty. Wówczas to urzędnik odwiedza nas w domu i pomaga nam załatwić formalności.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina również, że nie musimy składać wniosku o nowy dowód, jeśli zmienia się jedynie nasz adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał nam poprzedni dowód. Jedyne przesłanki do wymiany dowodu to:

  • brak dowodu osobistego;
  • zmiana danych osobowych (np. nazwiska);
  • duża zmiana w wyglądzie, np. w wyniku operacji plastycznej;
  • utrata, zniszczenie lub kradzież dowodu;
  • koniec ważności dowodu.

Co nam grozi, jeśli korzystamy z nieważnego dowodu?

Uchylanie się od posiadania lub wymiany dowodu jest zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności, o czym mówi art. 79 ust. o dowodach osobistych Wysokość grzywny jest ustalana przez sąd i może wahać się od 20 do nawet 5 tys. zł.

Nowe e-dowody już w marcu

Już od marca ruszy wymiana dowodów osobistych na nowe e-dowody. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że dokumenty starego rodzaju wciąż zachowują swoją ważność.

Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Niemniej posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru, będzie mógł go wymienić na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, jeżeli jeszcze przed upływem ważności posiadanego dowodu osobistego, będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.

- tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji.

E-dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej (czip), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online (w praktyce będzie wymagało to przyłożenia dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN).

W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny podpisem elektronicznym. Będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł zdecydować o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu osobistego”.

Więcej o: