Od 15 maja nowe stawki za połączenia i SMS-y za granicę wewnątrz EU

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przedstawił właśnie nowe stawki za połączenia zagraniczne wewnątrz Unii Europejskiej. Operatorzy zobowiązani są do ich stosowania już od 15 maja 2019 r. Niższe stawki zostaną więc wprowadzone jeszcze przed wakacjami.
Zobacz wideo

Od 15 maja za połączenia zagraniczne wewnątrz Unii Europejskiej klienci zapłacą maksymalnie 19 eurocentów za minutę połączenia i 6 eurocentów za jednego SMS-a. W przeliczeniu na złotówki to 81 groszy za minutę i 25 groszy za wiadomość tekstową. 

"Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120, zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971 krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMS-ów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj. cen, które nie przekraczają 0,19 euro (0,81 zł) za minutę połączenia i 0,06 euro (0,25 zł) za wiadomość SMS. Podane, początkowe limity w walucie polskiej są obliczone na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem"

- czytamy w komunikacie.

Ceny te dotyczą usług świadczonych dla konsumentów, za które opłata naliczana jest, w całości lub w części, w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie, świadczonych w sieciach ruchomych oraz stacjonarnych. Mowa więc o osobach niekorzystających z pakietów minut lub SMS-ów przygotowywanych przez operatorów.

"Dostawcy realizując obowiązek określony w art. 5a rozporządzenia zobowiązani są do wprowadzenia zmian w stosowanych wzorcach umownych oraz zmiany obowiązujących umów. O obniżce cen dostawcy powinni poinformować abonentów najpóźniej miesiąc przed wejściem zmian w życie poprzez podanie ich do publicznej wiadomości"

- czytamy dalej.

Dostawcy mogą oferować usługi po cenach wyższych niż wskazane w rozporządzeniu wyłącznie w ramach taryf alternatywnych. Zanim konsumenci wybiorą taką taryfę, dostawca informuje ich o charakterze korzyści, które w ten sposób utracą, podkreślono także w komunikacie UKE:

"Abonenci, którzy korzystają z takich taryf w dniu 15 maja 2019 r.: mogą nieodpłatnie w ciągu jednego dnia przejść na taryfę regulowaną, powinni zostać automatycznie przełączeni na taryfę regulowaną 15 lipca 2019 r., jeżeli nie potwierdzili, ani nie zadeklarowali wyboru taryfy alternatywnej do tego dnia".

Abonenci powinni być poinformowani o zmianie warunków umów obejmujących taryfy alternatywne, w tym o wprowadzeniu uprawnienia do przełączenia na taryfę regulowaną, na miesiąc przed wejściem tych zmian w życie.

Zobacz wideo
Więcej o: