Telekomy optymistycznie nastawione do 5G. Spodziewają się wdrożenia usług 5G do 2021 r.

Firmy telekomunikacyjne działające w Polsce są bardzo optymistycznie nastawione do perspektyw biznesowych niesionych przez technologię 5G i konsekwentnie realizują przyjęte wcześniej plany jej wdrożenia: 12 proc. operatorów spodziewa się wdrożyć usługi 5G w 2019 r., a kolejne 86 proc. zakłada, że stanie się to do 2021 r. - wynika z raportu Vertiv oraz firmy analitycznej 451 Research.

Według ankietowanych pierwsze usługi 5G będą naturalnym rozwinięciem i rozszerzeniem istniejących usług transmisji danych (96 proc.) oraz umożliwią świadczenie nowych usług konsumenckich (36 proc.). Około jednej trzeciej respondentów (32 proc.) spodziewa się, że utrzymana zostanie obsługa istniejących usług dla przedsiębiorstw, a 18 proc. twierdzi, że spodziewa się pojawienia nowych tego typu usług.

Wraz z rozwojem sieci 5G i zwiększaniem jej zasięgu stanie się ona kluczowym czynnikiem dla zastosowań technologii przetwarzania na krawędzi sieci (edge computing), które wymagają transmisji danych o wysokiej przepustowości i niskiej latencji. Znajdą one zastosowanie w takich dziedzinach jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, przesyłanie materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości ultra HD i HD, cyfrowa opieka zdrowotna oraz inteligentne domy, budynki, fabryki i miasta.

Większość respondentów (68 proc.) nie spodziewa się osiągnięcia całkowitego pokrycia zasięgiem sieci 5G do 2028 r. lub nawet później. 28 proc. twierdzi, że stanie się to do 2027 r., a tylko 4 proc. - do 2025 r.

Przygotowując się do wdrożenia usług 5G, operatorzy telekomunikacyjni zwiększają liczbę wdrażanych stanowisk MEC (Multi-Access Edge Computing), dzięki którym możliwe będzie połączenie środowisk chmury obliczeniowej z urządzeniami komunikującymi się wyłącznie z wykorzystaniem technologii radiowej. 37 proc. respondentów twierdzi, że już wdraża infrastrukturę MEC, jeszcze przed wdrożeniem sieci 5G, a kolejne 47 proc. zamierza wdrożyć MEC wkrótce.

Wraz z rosnącą liczbą lokalizacji MEC i planami połączenia ich siecią 5G do zapewnienia opłacalności całego projektu konieczne staje się umożliwienie zdalnego monitorowania sieci, której gęstość cały czas rośnie. W kontekście zdalnego zarządzania za najważniejszy element (55 proc.) zostało uznane zarządzanie infrastrukturą centrum danych (Data Center Infrastructure Management, DCIM), zaś na kolejnym miejscu pojawiło się zarządzanie energią (49 proc.).

Znaczącą rolę będzie miało zdalne zarządzanie - raport sugeruje, że spowodowane przez 5G zagęszczenie sieci może wymagać od operatorów podwojenia w ciągu najbliższych 10-15 lat liczby lokalizacji zapewniających dostęp radiowy na całym świecie. W ankiecie poproszono również respondentów, aby określili swoje plany dotyczące wyzwań związanych z energetyką - dziś i za pięć lat. Dziedzina ta będzie miała duże znaczenie, gdy sprawdzą się zapowiedzi, że 94 proc. firm zwiększy pobór energii elektrycznej w wyniku korzystania z technologii 5G.

Wśród najważniejszych ustaleń znalazły się:

  • Zmniejszenie konwersji napięcia przemiennego (AC) do stałego (DC) będzie nadal obszarem szczególnego zainteresowania, przy czym 79 proc. respondentów twierdzi, że zagadnienie to ważne
    jest już dziś, zaś według 85 proc. osób stanie się tak w ciągu najbliższych 5 lat.
  • W ciągu najbliższych pięciu lat powszechnie zaczną być stosowane nowe techniki chłodzenia. Nowatorskie metody są obecnie wykorzystywane przez 43 proc. operatorów telekomunikacyjnych na
    całym świecie, a liczba ta ma wzrosnąć do 73 proc. w ciągu 5 lat.
  • Postępuje wymiana akumulatorów kwasowo-ołowiowch (VRLA) na litowo-jonowe. Obecnie modernizacji dokonuje już 66 proc. firm telekomunikacyjnych, a za 5 lat liczba ta ma wzrosnąć do
    81 proc.
Wdrożenie technologii 5G będzie najtrudniejszym i wywierającym największy wpływ procesem usprawniania infrastruktury sieciowej, jakiego kiedykolwiek doświadczyła branża telekomunikacyjna. Skala tego wyzwania jest już powszechnie zauważana, podobnie jak potrzeba zapewnienia technologii i usług, których rentowność będzie zagwarantowana dzięki wydajnemu zarządzaniu coraz bardziej rozproszonymi sieciami i łagodzeniu skutków związanych ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej

- powiedział Brian Partridge, wiceprezes ds. badań w firmie 451 Research.

Czytaj też: SpaceX jest już wart więcej niż Tesla. Starsze "dziecko" Elona Muska wciąż traci na giełdzie

Więcej o: