Polscy naukowcy pomogą w przechwyceniu komety z krańców Układu Słonecznego

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zbuduje sondę Comet Interceptor. Zawieszona w przestrzeni kosmicznej ma zaczekać na jeszcze nieodkrytą kometę z krańców Układu Słonecznego lub innego systemu planetarnego. Po raz pierwszy w historii ESA kierownikiem jednego z eksperymentów misji będzie naukowiec z Polski.
Zobacz wideo
Misja Comet Interceptor ma na celu zbadanie komety, która przetrwała od swoich narodzin aż do dzisiaj w nietkniętej postaci. Charakterystyka fizyczna takiego „świeżego” obiektu odzwierciedli zapis warunków, jakie panowały w czasie powstawania Układu Słonecznego 4-5 miliardów lat temu

- wyjaśnia Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Comet Interceptor będzie się składać z trzech sond. Połączone ze sobą mają trafić w 2028 r. na orbitę tymczasową, oddaloną od Ziemi o 1,5 mln km. Krótko przed dotarciem do celu sondy się rozdzielą i rozpoczną obserwacje komety z trzech różnych lokalizacji. W ten sposób dostarczą unikalnego, trójwymiarowego obrazu jądra i warkocza komety.

Kluczowa rola polskich naukowców

Trzy próbniki wyposażone będą łącznie w dziewięć instrumentów badawczych. Jeden z nich -Dust, Field and Plasma (DFP) - zostanie zainstalowany na dwóch z trzech sond. Rolę głównego badacza eksperymentu DFP powierzono dr hab. Hannie Rothkaehl, prof. CBK PAN. Polski naukowiec po raz pierwszy zajmie tak ważne stanowisko w misji organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną

Instrument DFP zmierzy pole elektryczne i magnetyczne wokół komety, określi charakterystykę pyłu, gazu i plazmy otaczających jądro kometarne oraz będzie monitorował w jaki sposób plazma kometarna reaguje na wiatr słoneczny

- tłumaczy prof. Rothkaehl.

Zadaniem inżynierów i naukowców z CBK PAN będzie opracowanie systemu zasilania i elektroniki instrumentu DFP oraz koordynacja prac międzynarodowego zespołu, w skład którego wchodzą Włosi, Belgowie, Austriacy, Szwedzi, Czesi, Francuzi i Niemcy. Naukowcy z CBK PAN będą dodatkowo odpowiedzialni za analizę danych uzyskanych za pomocą DFP.