Oświadczenie pracownika do 26. roku życia - WZÓR. Jak skorzystać z ulgi "PIT zero dla młodych"?

Oświadczenie pracownika do 26. roku życia. Z dniem 1 sierpnia wchodzą w życie przepisy o uldze "PIT zero dla młodych". Aby z niej skorzystać, młodzi pracownicy muszą napisać odpowiednie oświadczenie i dostarczyć je swojemu pracodawcy. Prezentujemy wzór takiego dokumentu.
Zobacz wideo

Zerowy PIT dla młodych skierowana jest do pracowników, którzy nie ukończyli 26. roku życia i otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowę zlecenie. Aby z niej skorzystać, młody pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy oświadczenie o zwolnieniu przychodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Płatnik, który otrzyma oświadczenie od pracownika bądź zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie.

Oświadczenie pracownika do 26. roku życia. Jak powinno wyglądać? Oto wzór

Jak powinno wyglądać oświadczenie pracownika do 26. roku życia, który chce skorzystać z ulgi PIT? Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie wzór takiego dokumentu. Jego treść brzmi następująco

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorcy), urodzony (data urodzenia), zatrudniony w (miejsce zatrudnienia), po zapoznaniu się z art. 5 ustawy oświadczam, że przychody z pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin), będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plik z takim oświadczeniem można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek poinformował na Twitterze, że podobne oświadczenie młody pracownik może napisać samodzielnie, a zaprezentowana powyżej treść to jedynie wzór.