Zasiłek przedemerytalny - komu przysługuje? Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie, dla osób, które straciły pracę kilka lat przed przejściem na emeryturę. Przysługuje osobom z odpowiednim stażem i tylko w przypadku, gdy zatrudnienie stracili nie z własnej winy. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?
Zobacz wideo

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobom, którym zostało niewiele czasu do przejścia na emeryturę i straciły stanowisko pracy z winy pracodawcy. Taka sytuacja ma miejsce, gdy zakład pracy upadnie, zostaną przeprowadzone grupowe zwolnienia lub po prostu w przypadku likwidacji konkretnego stanowiska. Utrata pracy nie może nastąpić z naszej winy, jeśli chcemy otrzymać zasiłek przedemerytalny. Przysługuje on również przedsiębiorcom, którzy przez co najmniej dwa lata prowadzili działalność gospodarczą, zanim sąd ogłosił jej upadłość. 

By otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy w ciągu 30 dni od utraty zatrudnienia złożyć o niego wniosek. Trzeba też dostarczyć dokumenty świadczące o pobieraniu przez co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych w ciągu 30 dni od wydania ich przez urząd. W zależności od wieku i zatrudnienia, należy też udowodnić różne okresy składkowe. Warto nadmienić, że nieco inne zasady obwiązują osoby, które pracowały w miejscach wytwarzających wyroby zawierające azbest. Szczegółowe zasady przyznawana zasiłku przedemerytalnego można sprawdzić na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiada za wypłatę świadczenia

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny obecnie wynosi 1140,99 zł. To się jednak zmieni, ponieważ tak jak emerytury i renty, to świadczenie także podlega waloryzacji. W związku z tym, od 1 marca 2020 roku jego wysokość wzrośnie o ustawowe minimalne 70 zł. W związku z tym za niecały miesiąc zasiłek przedemerytalny będzie wynosił 1210,99 zł. 

Więcej o: