Centralny Rejestr Wyborców już podczas przyszłych wyborów? KPRM zaczyna działać

Centralny Rejestr Wyborców ma usprawnić formalności związane z wyborami. Wyborcy mają dzięki niemu móc łatwiej zmienić obwód i lokal wyborczy. Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, został skierowany do konsultacji samorządowych. Szansa na to, że będzie obowiązywać od przyszłych wyborów, jest jednak mała.

Centralny Rejestr Wyborców ma pomóc obywatelom w głosowaniu, urzędnikom - w organizacji, a komisjom wyborczym - w przeprowadzeniu wyborów, a także zwiększyć bezpieczeństwo samego głosowania - tak twierdzi rząd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że podjęła pierwsze kroki do wprowadzenia nowego systemu.  

Zobacz wideo Scheuring-Wielgus: Nigdy wcześniej opozycja nie była w tak dobrych kontaktach, jak teraz

Centralny Rejestr Wyborców. Rząd dąży do jego wprowadzenia

"Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała do roboczych konsultacji z przedstawicielami samorządu terytorialnego, za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przewidujący utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców" - czytamy w rządowym komunikacie.  

Centralny Rejestr Wyborców ma zastąpić rozproszone rejestry wyborców wykorzystywane do sporządzania spisów wyborców oraz uprościć lub zlikwidować znaczną część "papierologii". Obecnie nie ma wymiany danych między rozproszonymi rejestrami wyborców. Oznacza to, że zmiana miejsca głosowania wymaga czasu z powodu licznych formalności, w obu samorządach. Rząd zapewnia, że dzięki CRW obywatele będą mogli łatwiej i szybciej zmienić miejsce głosowania. 

Więcej informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Centralny Rejestr Wyborców - na czym polega?

"Ze względu na czasochłonność procesu oraz spiętrzenie wniosków przed wyborami w latach ubiegłych rodziło to wysokie ryzyko nierozpatrzenia wszystkich wniosków obywateli o dopisanie do spisów wyborców na czas głosowania, tak aby umożliwić im głosowanie we wskazanym miejscu" - tłumaczy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.  

Aby zostać ujętym w spisie wyborców, po wprowadzeniu system wystarczy podanie zameldowania na pobyt stały lub dopisanie się do obwodu głosowania. Rząd opublikował nawet makietę tego jak mógłby wyglądać Centralny Rejestr Wyborców. [LINK]

Centralny Rejestr Wyborców - makietaCentralny Rejestr Wyborców - makieta https://www.gov.pl

Centralny Rejestr Wyborców - kiedy zostanie wprowadzony?

Termin uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców nie jest jednak jeszcze znany. Kancelaria premiera donosi, że zostanie on ogłoszony w Dzienniku Ustaw przez Prezesa Rady Ministrów, po zakończeniu niezbędnych prac technicznych.  Od roku nad projektem pracuje Krajowe Biuro Wyborcze i analitycy Centralnego Ośrodka Informatyki. "Dziennik Gazeta Prawna" donosi jednak, że zostanie on wprowadzony dopiero w roku 2025 podczas wyborów prezydenckich.

"Wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców w Polsce może stanowić początek szerokich reform prawa wyborczego, szczególnie w zakresie wykorzystania alternatywnych sposobów głosowania, ułatwiających wyborcy oddanie głosu" - wyjaśnia Instytut Spraw Publicznych

Opozycja jest jednak ostrożna co do tego pomysłu. "Rzeczpospolita" donosi, że politycy zastanawiają się, co może być celem tego projektu. Jeśli ułatwienie Polkom i Polakom udziału w wyborach i umożliwienie w przyszłości głosowania przez internet - będą za. Wątpliwości są związane z ewentualnym wytrychem do przełożenia wyborów samorządowych.

Więcej o: