Centralny Rejestr Wyborców może obowiązywać podczas przyszłych wyborów. Rada Ministrów podała datę

Centralny Rejestr Wyborców (CRW) ma usprawnić formalności związane z wyborami. Wyborcy mają dzięki niemu móc łatwiej zmienić obwód i lokal wyborczy. Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który przewiduje utworzenie CRW znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, a przewidywany termin wejścia w życie ustawy to I kwartał 2023 roku, czyli jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i samorządowymi.

Centralny Rejestr Wyborców ma pomóc obywatelom w głosowaniu, urzędnikom - w organizacji, a komisjom wyborczym - w przeprowadzeniu wyborów, a także zwiększyć bezpieczeństwo samego głosowania - tak twierdzi rząd. W uzasadnieniu zmian wskazano, że obecna decentralizacja rozwiązań (blisko 2,5 tys. baz danych o wyborcach) generuje - jak wskazano - liczne problemy z organizacją wyborów, w związku z uprawnieniami wyborców

Zobacz wideo Kosiński: PiS w sprawie terminu wyborów samorządowych, podzieliło samorządowców

Centralny Rejestr Wyborców zamiast "papierologii"?

Centralny Rejestr Wyborców ma zastąpić rozproszone rejestry wyborców wykorzystywane do sporządzania spisów wyborców oraz uprościć lub zlikwidować znaczną część "papierologii". Obecnie nie ma wymiany danych między rozproszonymi rejestrami wyborców. Oznacza to, że zmiana miejsca głosowania wymaga czasu z powodu licznych formalności w samorządach. Rząd zapewnia, że dzięki CRW obywatele będą mogli łatwiej i szybciej zmienić miejsce głosowania.  

Więcej informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl 

Centralny Rejestr Wyborców - na czym polega? 

"Ze względu na czasochłonność procesu oraz spiętrzenie wniosków przed wyborami w latach ubiegłych rodziło to wysokie ryzyko nierozpatrzenia wszystkich wniosków obywateli o dopisanie do spisów wyborców na czas głosowania, tak aby umożliwić im głosowanie we wskazanym miejscu" - tłumaczy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.   

Aby zostać ujętym w spisie wyborców, po wprowadzeniu system wystarczy podanie zameldowania na pobyt stały lub dopisanie się do obwodu głosowania. Rząd opublikował nawet makietę tego jak mógłby wyglądać Centralny Rejestr Wyborców. [LINK

Centralny Rejestr Wyborców - kiedy zostanie wprowadzony? 

Projekt ustawy o kodeksie wyborczym, przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, według planowanego przyjęcie przez Radę Ministrów, powinien wejść w życie w I kwartale 2023 roku. Oznacza to, że prawdopodobnie będzie działać już podczas kolejnych wyborów, które według ostatnich doniesień powinny się odbyć w październiku 2023 r. (wybory parlamentarne), a wybory samorządowe w kwietniu 2024 r. 

Centralny Rejestr Wyborców będzie gotowy na przekazywanie danych do lokalnych rejestrów mechanizmem tzw. subskrypcji i do decyzji gminy będzie należało podjęcie decyzji o dostosowaniu się do tego mechanizmu. 

Więcej o: