Opłat za abonament radiowo-telewizyjny można uniknąć. Istnieją legalne sposoby

Opłat za abonament radiowo-telewizyjny można uniknąć. Istnieją legalne sposoby, aby zostać zwolniony z płacenia abonamentu. Skorzystać z nich mogą jednak nieliczni.

Abonament radiowo-telewizyjny to opłata za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Obecnie opłaty dla posiadaczy samego radia wynoszą 8,70 zł miesięcznie, a dla właścicieli telewizorów 27,30 zł. Z powszechnie dostępnych danych wynika, że Polsce obowiązkowy abonament RTV wnosi zaledwie niecałe 10 proc. gospodarstw domowych. Opłaty te budzą dużo kontrowersji. Środki z niego przekazywane są między innymi do lokalnych rozgłośni radiowych oraz Telewizji Polskiej, które według wielu Polaków prezentują rządową propagandę, na którą nie chcą się składać. Nie są to jednak opłaty dobrowolne, dlatego mimo wewnętrznej niezgody, należy je regularnie opłacać. Wielu Polaków ryzykuje karą i nie płaci abonamentu, ale istnieją również legalne sposoby, aby nie musieć odprowadzać opłaty. 

Zobacz wideo „Trudno nazwać TVP publiczną telewizją. Nie chcemy na to płacić"

Kto może nie płacić za abonament RTV?

Najłatwiejszym sposobem jest pozbyć się z domu telewizora oraz radia. Jeżeli w gospodarstwie domowym nie będzie żadnego z tych urządzeń można wyrejestrować odbiornik i nie płacić abonamentu. Aby to zrobić, należy udać się do najbliższej placówki Poczty Polskiej lub wejść na stronę rtv.poczta-polska.pl. W sekcji "Zmiana danych" wybrać opcję "Wyrejestrowanie odbiornika" i wypełnić odpowiedni formularz. W takim przypadku upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej mogą jednak dokonać kontroli, czy rzeczywiście w domu nie ma żadnego z tych odbiorników. Kontrolerzy podczas takiej wizyty muszą się wylegitymować odpowiednim dokumentem.  "Nie ma możliwości prawnej i technicznej, aby losowo z bazy PESEL wysyłać wezwania do stawienia się w dowolnym urzędzie pocztowym i przedstawienia dowodu na rejestrację odbiornika i wpłaty. Poczta Polska nie stosuje takich praktyk" - uzupełnia informacje o kontrolach Poczta.  

Z opłat za abonament radiowo-telewizyjnych można także zostać zwolniony. Istnieje kilka grup, które nie muszą wywiązywać się z tego obowiązku. Uprzednio należy zjawić się jednak na poczcie i przedstawić dokumenty potwierdzające, że rzeczywiście można skorzystać z takich uprawnień. Wymaga się także złożenia oświadczenia. Abonamentu RTV płacić nie muszą: 

  • osoby mające ukończone 75 lat, 
  • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, 
  • osoby z I grupą inwalidzką, 
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy, 
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, 
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.; 
  • osoby bezrobotne, 
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny, 
  • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego.
Więcej o: