Nagły pesymizm w Orange. Prawie 2 mld PLN straty, bo gorzej oceniają swój biznes

Rafał Hirsch
Orange Polska, czyli dawna TPSA zanotowała blisko 2 miliardy złotych straty w ostatnim kwartale 2016 roku. Spółka uznała, że cały jej model biznesowy jest gorszy niż wcześniej zakładała. Akcje Orange zaczęły dziś notowania od spadku o 11 procent.

Takie rzeczy w dużych firmach nie zdarzają się często. Orange Polska rok 2016 mógłby zaliczyć do umiarkowanie udanych, gdyby nie jeden ruch, na który firma zdecydowała się z własnej nieprzymuszonej woli. Spółka postanowiła znacząco obniżyć wartość swoich aktywów telekomunikacyjnych. Znacząco, czyli o 1,79 mld PLN.

Najciekawsze jest to, co spółka pisze o przyczynach takiego ruchu. Otóż Orange doszedł do wniosku, że biznes telekomunikacyjny będzie w przyszłości przynosić mniej pieniędzy niż dotąd zakładano.

Orange pisze w komunikacie, że bierze pod uwagę obecne warunki rynkowe i technologiczne, a także zmiany regulacyjne i gospodarcze zachodzące na rynku telekomunikacyjnym. Wspomina też o nie dających się przewidzieć zmianach politycznych i prawnych.

Dodatkowo spółka w swoich wewnętrznych wyliczeniach podniosła stopę dyskontową, co także wpłyna na spadek wartości całego biznesu. Można zakładać, że firma, która podnosi sobie stopę dyskontową do szacowania przyszłych zysków, spodziewa się wzrostu kosztu kapitału na rynku, albo wzrostu ryzyka związanego z przedmiotem swojej działalności. Albo jednego i drugiego.

Fragment raportu OrangeFragment raportu Orange źródło: Orange Polska

Orange tłumaczy też, że zdecydował się na odpis, bo dotychczasowa wartość aktywów w bilansie spółki była zbyt duża w stosunku do szacowanej wartości użytkowej. A wartość użytkowa aktywów zależy od tego ile pieniędzy w przyszłości będą przynosić te aktywa

Fragment raportu Orange PolskaFragment raportu Orange Polska źródło: Orange Polska

W efekcie odpisu Orange Polska poniósł w czwartym kwartale 2016 stratę w wysokości 1,9 mld PLN. Cały rok 2016 spółka zakończyła ze stratą w wysokości 1,75 mld PLN. Bez odpisu wartości aktywów udałoby się jej osiągnąć kilkadziesiąt milionów złotych zysku.

Na domiar złego spółka poinformowała, że nie zamierza wypłacać dywidendy. Na reakcję ze strony inwestorów giełdowych nie trzeba było długo czekać. Akcje Orange PL spadły dziś na początku notowań giełdowych o 11 i pół procent. Przez chwilę spadek przekraczał nawet 15 procent, potem notowania nieco odbiły w górę. Handel akcjami jest niezwykle aktywny - przez pierwsze dwie godziny sesji właściciela zmieniło 25 milionów akcji spółki. To największy obrót tymi akcjami od czterech lat. 

W całej blisko dwudziestoletniej giełdowej historii akcje Orange Polska były tańsze niż dzisiaj tylko raz - w czerwcu 2016 tuż po brytyjskim referendum o Brexicie.