Dochody Polaków rosną coraz szybciej. W 2017 roku urosły o ponad 8 procent

Rafał Hirsch
Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętny dochód rozporządzalny na osobę w Polsce wzrósł w 2017 roku aż o 8,3 procent. To tempo wzrostu znacznie szybsze niż przez większość czasu w ostatnich kilkunastu latach. Większy dochód rozporządzalny oznacza, że możemy zwiększać swoją konsumpcję, ale też więcej oszczędzać.

Dochód rozporządzalny na osobę w Polsce w 2017 roku sięgnął 1598 złotych miesięcznie. Oznacza to, że na przykład trzyosobowe gospodarstwo domowe miało w ubiegłym roku przeciętnie 4794 złotych (1598 razy trzy) miesięcznie do dyspozycji. GUS definiuje dochód rozporządzalny jako kwotę, którą mamy już po odliczeniu wszelkich podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

GUS podaje dane o dochodzie rozporządzalnym niestety dopiero od 2014, przez ten czas ten dochód wzrósł już o blisko 260 złotych. W 2014 wynosił 1340 złotych, w 2015 urósł o 46 złotych, w 2016 o kolejne 89 złotych, a w 2017 o 123 złote. W ujęciu procentowym wygląda to tak:

Wzrost dochodu rozporządzalnego na osobę w PolsceWzrost dochodu rozporządzalnego na osobę w Polsce dane: GUS

Aby jednak lepiej ocenić skalę poprawy sytuacji trzeba te wzrosty przeciwstawić inflacji. W 2015 i 2016 mieliśmy jeszcze spadki cen, czyli deflację. Natomiast w 2017 średnioroczna inflacja wyniosła 2 procent. Uwzględniając te dane wychodzi nam realny wzrost dochodu rozporządzalnego w Polsce. Okazuje się, że w 2017 był jednak minimalnie mniejszy niż w 2016.

Realny wzrost dochodu rozporządzalnego w Polsce w 2017Realny wzrost dochodu rozporządzalnego w Polsce w 2017 dane: GUS

Nawet jednak jeśli nie jest to rekord, to nadal tempo wzrostu dochodów realnych o ponad 6 procent jest bardzo wysokie i stanowi fundament szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce.

Szybki wzrost dochodów zawdzięczamy przede wszystkim coraz lepszej z punktu widzenia pracowników sytuacji na rynku pracy. Mniejsze bezrobocie i coraz większe zapotrzebowanie na nowych pracowników w wielu firmach powoduje, że o wzrosty płac znacznie łatwiej niż jeszcze kilka lat temu.

Nie ma natomiast tutaj dużego znaczenia program 500 plus. Po pierwsze pojawienie się nowego dziecka w rodzinie powoduje automatycznie spadek dochodu na osobę. Na przykład trzyosobowa rodzina z dochodem 4200 złotych ma dochód na osobę w wysokości 1400 złotych (4200 podzielić na trzy). Po narodzinach nowego dziecka i otrzymaniu zasiłku w wysokości 500 złotych dochód rodziny rośnie do 4700, ale dzieli się go już na cztery osoby. Dochód na głowę spada więc wtedy do 1175 złotych.

Po drugie program Rodzina 500 plus funkcjonuje już od ponad roku, nie daje więc już żadnego wzrostu dochodów przy porównywaniu rok do roku. Dawał taki wzrost tylko w 2016 roku i do kwietnia 2017.

Z dochodem rozporządzalnym można zrobić tylko dwie rzeczy. Można go wydać, albo nie. Jeśli go wydamy, to wtedy jest to konsumpcja, która napędza wzrost gospodarczy w kraju. A jeśli go nie wydamy, to wtedy są to oszczędności, które możemy zainwestować i ewentualnie, jeśli inwestycja nie przyniesie strat, przeznaczyć na konsumpcję w dowolnym momencie w przyszłości. 

Więcej o: