Finiata podbija polski rynek mikrofaktoringu

Mikrofaktoring okazał się niezwykle przydatną usługą dla polskich przedsiębiorców. Finiata, europejski lider w tej branży tylko w pierwszym kwartale działalności w Polsce zdobyła aż 3400 klientów i ma już kolejne pomysły na dalszy rozwój firmy.

xx x

Zatory płatnicze to jeden z podstawowych problemów przedsiębiorców. Opóźnienia w płatnościach od kontrahentów skutkują trudnościami w spłacie innych zobowiązań, takich jak pensje, podatki czy faktury innych kontrahentów. Dlatego prawie każda firma z sektora MSP potrzebuje wsparcia w zakresie finansowania bieżącej działalności. Wielu przedsiębiorców szuka go w bankach, jednak nie zawsze udaje się im znaleźć produkty dostosowane do potrzeb, specyfiki kosztów i przychodów MSP. Tymczasem potrzeby finansowe polskich firm rosną. Najnowsze badanie płatności firm w Polsce przygotowane przez Intrum Justitia wykazało, że ponad 50 procent przedsiębiorców otrzymuje zapłatę w terminie do 30 dni po dacie płatności faktury, a 13 procent czeka na pieniądze nawet 60 dni po dacie płatności. To fatalnie wpływa na ich bieżącą płynność finansową. Pieniądze wcześniej czy później trafiają na konto, ale problemem jest zbyt długi okres między wykonaniem zlecenia, wystawieniem faktury i płatnością.

xx x

Cichy faktoring z regresem to oferta Finiaty, która została przygotowana właśnie z myślą o tego typu problemach. Dzięki tej usłudze przedsiębiorcy otrzymują płatność za fakturę w ciągu 24 godzin od zaakceptowania jej w systemie, a spłata finansowania zostaje odroczona nawet do 120 dni. Klienci firm korzystających z mikrofaktoringu nie są informowani o tym, że ich dostawca korzysta z zewnętrznego finansowania. Faktura jest płacona bezpośrednio na konto dostawcy, a nie Finiaty. Po otrzymaniu zapłaty dostawca zwraca faktorowi uzyskaną wcześniej zaliczkę.

Finiata jest fintechem, czyli firmą która świadczy usługi finansowe za pośrednictwem Internetu na zupełnie innych zasadach niż w typowych bankach. Jest obsługiwana za pomocą w pełni zautomatyzowanej technologii scoringowej. Limity są przyznawane po automatycznej ocenie dokonanej przez zaawansowany i samouczący się algorytm oceny ryzyka kredytowego, który bierze pod uwagę nawet kilka tysięcy punktów kontrolnych. Maszyna cały czas się uczy, dlatego z biegiem czasu jej podejście będzie się zmieniać. Dzięki temu, że wszystko odbywa się online, firma na cały proces finansowania dla konkretnego przedsiębiorstwa potrzebuje zaledwie 24 godziny. Formularze analizowane są bezpośrednio po przesłaniu ich na platformę Finiaty. Klienci zazwyczaj posiadają limity w przedziale od 10 tys. zł do 200 tys. zł. Wyższe kwoty też są możliwe, jednak wymaga to dodatkowej oceny przez analityków

 

Zasady funkcjonowania usługi są bardzo proste: przedsiębiorca rejestruje się na platformie Finiaty i otrzymuje limit faktoringowy. Wprowadzając faktury do systemu wykorzystuje przyznaną przez Finiatę kwotę. Przedsiębiorca sam ustala okres finansowania faktury. Jeśli wcześniej ustalony termin okaże się zbyt krótki, może go przedłużyć nawet do 120 dni, przy czym pierwsze 14 dni jest przedłużane bezpłatnie. Usługę Finiaty bardzo łatwo wyliczyć: 4 zł + VAT za każde 100 zł kwoty na finansowanej fakturze, za każde 30 dni okresu finansowania. Dodatkowo bezpłatnie oferowane są podstawowe działania związane z uruchomieniem finansowania, m. in. rozpatrzenie wniosku, czy przeprowadzenie analizy kredytowej. Finiata od samego początku istnienia na polskim rynku nawiązuje współpracę ze znanymi i skutecznymi partnerami. Pierwszym z nich jest inFakt, firma dostarczająca produkty księgowe oraz udostępniająca system do fakturowania online. Dla przedsiębiorców to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala przyspieszyć proces księgowania i finansowania działalności. Obecnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi partnerami, za pośrednictwem których z usług Finiaty będą mogli korzystać ich klienci.

- Zapotrzebowanie na poprawę płynności finansowej w firmach jest niezwykle duże. W Polsce Finiata oferuje usługę mikrofaktoringu od czerwca tego roku i już zdobyła liczne grono klientów. Chcemy się rozwijać i docierać do kolejnych grup odbiorców. - powiedział Grzegorz Micyk, CEO Finiata Polska.

Finiata zapewnia finansowanie kapitału obrotowego freelancerom i MŚP za pomocą w pełni zautomatyzowanej technologii scoringowej. Dzięki błyskawiczne podejmowanej decyzji, szybko poprawia płynność finansową firm. Jest fintechem stworzonym przez doświadczonych założycieli i wspieranym przez silnych inwestorów. Jej celem jest stworzenie wiodącej europejskiej firmy, umożliwiającej freelancerom i MŚP czerpanie nagród z ich ciężkiej pracy i natychmiastowe płatności ich faktur. www.finiata.pl