Ważne są stabilność i doświadczenie

Pracownicze Plany Kapitałowe znajdują się już w blokach startowych. Przed dużymi firmami trudna decyzja: wybór instytucji prowadzącej PPK. Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny w Warcie za projekt PPK, radzi, jak wybrać instytucję finansową, która zajmie się inwestowaniem oszczędności emerytalnych pracowników.

Czasu na wdrożenie PPK jest coraz mniej. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób do 1 lipca mają czas na wybór instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK, ale na tym nie koniec obowiązków. Co czeka działy HR i zarządy firm w najbliższym czasie?

Pracownicze Plany Kapitałowe to zadanie na lata. Pracodawcy powinni przygotować się, żeby prowadzić  taki program operacyjnie w długim okresie. PPK stanowią najważniejszą część reformy systemu emerytalnego, są uzupełnieniem tego, co pracownicy po przejściu na emeryturę otrzymają z ZUS i trzeba je rozpatrywać w horyzoncie wielu dekad. Obowiązki pracodawców można podzielić na dwie części: związane z wyborem instytucji prowadzącej PPK oraz związane z obsługą programu, ale obie części ściśle się ze sobą wiążą.

Co powinniśmy brać pod uwagę wybierając firmę, której powierzymy zarządzanie środkami pracowników?

Kluczowe znaczenie maja trzy czynniki: stabilność firmy, doświadczenie w zarządzaniu aktywami oraz praktyczny aspekt administrowania programem w dużej firmie, który wiąże się z doświadczeniem instytucji finansowej we współpracy z pracodawcami zatrudniającymi setki czy tysiące osób.

Skąd mamy wiedzieć, że firma jest stabilna?

Najlepiej przyjrzeć się temu, jakie ma kapitały i jak długo funkcjonuje na rynku oraz jaki ma rating.  Dla przykładu Warta posiada rating na poziomie A+ z perspektywą stabilną według S&P. To najwyższy spotykany na polskim rynku ubezpieczeń poziom, wyższy nawet niż ocena wiarygodności kredytowej Polski. Warta uzyskała go m.in. dzięki wiarygodności finansowej właściciela, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w Niemczech.

Można też podeprzeć się niedawnymi badaniami przeprowadzonymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Wynika z nich, że zakłady ubezpieczeń na życie cieszą się opinią instytucji najbardziej godnych zaufania w przypadku prowadzenia PPK.

A jak można ocenić, czy instytucja finansowa dobrze inwestuje, skoro fundusze zdefiniowanej daty, w których będą inwestowane środki pracowników, nie mają jeszcze historii inwestycyjnej?

W takiej sytuacji kluczowe jest spojrzenie na to, jakie wyniki inwestycyjne osiągała dana instytucja w poszczególnych klasach aktywów. Przy czym ważna jest ocena doświadczenia firmy w efektywnym zarządzaniu aktywami przez okres kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat. Pamiętajmy, że w takiej perspektywie będzie chodziło o setki milionów złotych, dlatego dobrze jest powierzyć to ambitne zadanie komuś, kto sprawdził się w praktyce np. firmie, która zarządza aktywami własnymi na wielomiliardowym poziomie oraz może wykazać się przykładami prowadzenia wieloletnich programów inwestycyjnych, gdzie regularnie wpłacane środki lokowane są bezpośrednio w papiery wartościowe.

Przed zawarciem każdej umowy z wybraną instytucją finansową oczywiście należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Musimy pamiętać też, że PPK to długoterminowe programy gromadzenia kapitału, które jak większość inwestycji opartych o fundusze, związane są z ryzykiem inwestycyjnym.

Czemu znaczenie ma doświadczenie instytucji finansowej we współpracy z dużymi pracodawcami?

W tym przypadku znaczenie mają kwestie czysto praktyczne, związane ze sprawnym administrowaniem PPK. W pierwszej kolejności PPK będą wdrożone w największych podmiotach. To są często firmy zatrudniające nawet po kilkanaście tysięcy osób, często rozproszonych po całej Polsce. Ważna jest umiejętność obsługi takich podmiotów. Posiadany know-how z pewnością przyda się przy tak dużym projekcie i zarządzaniu indywidualnymi kontami grup pracowników. Firmy takie jak np. Warta, która obsługuje ponad 5 mln klientów, w tym 720 tys. pracowników i ich rodzin w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, dają większą gwarancję komfortowej współpracy.

Ciekawie wygląda również PPK w wydaniu ubezpieczycieli. Zgodnie z ustawą ich program musi uwzględniać ubezpieczenia na życie. Składka za nie będzie już wliczona w opłatę za zarządzanie, której wysokość jest ograniczona ustawowo. Takie rozwiązanie moim zdaniem może być traktowane jako dodatkowy benefit dla klienta. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.ppkwarta.pl