61% uchodźców z Ukrainy nadal nie podjęło pracy. Powód? Brak znajomości języka polskiego

Ponad połowa (61%) uchodźców z Ukrainy nadal pozostaje bez pracy, wskazując jako główne powody brak znajomości języka polskiego oraz brak ofert odpowiadających ich specjalizacji i zgodnych z kompetencjami. Podczas poszukiwań nowego pracodawcy najczęściej zwracają uwagę na atrakcyjne wynagrodzenie, bliską lokalizację firmy względem miejsca zamieszkania oraz czy stanowisko odpowiada ich kwalifikacjom. Takie wnioski płyną z jeszcze nieopublikowanego raportu przeprowadzonego w ramach programu "Wygraj Rozwój" Fundacji Totalizatora Sportowego i Manpower.

Z nieopublikowanego jeszcze badania Manpower i Fundacji Totalizatora Sportowego, wynika między innymi, że 61% uchodźców z Ukrainy wciąż pozostaje bez pracy. Ankietowani zostali poproszeni o określenie kilku głównych powodów trudności w znalezieniu pracy. Jak wynika z analizy, uchodźcy wskazali na brak znajomości języka polskiego (54%), brak ofert odpowiadających ich specjalizacji i zgodnych z kompetencjami (38%), a także brak ofert uwzględniających pracę na niepełny etat (31%). Właśnie na te wyzwania odpowiada projekt „Wygraj Rozwój" mający na celu długofalowe wsparcie i aktywizację zawodowo-społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce. Część jego uczestników, głównie kobiet, jest już w trakcie szkoleń specjalizacyjnych oraz językowych, dzięki którym rozpoczną pracę w kraju, a pracodawcy zyskają w pełni wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem bez ponoszenia kosztów ich rekrutacji oraz szkoleń. Dlatego tak ważna jest dalsza realizacja programu. Zarówno uchodźcy, jak i pracodawcy mogą wciąż bezpłatnie zgłaszać się do II edycji programu za pośrednictwem strony www.wygrajrozwoj.pl

– Program „Wygraj Rozwój" to inicjatywa dopasowana zarówno do bieżących, jak i długofalowych potrzeb uchodźców, ale też i pracodawców. Osobom z Ukrainy daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, gwarantuje tak ważne kursy z języka polskiego, którego znajomość jest niezbędna do odnalezienia się na lokalnym rynku pracy, w szczególności na stanowiskach wymagających kontaktu z klientem czy pracy z dokumentacją. Ponadto, oferuje szkolenia specjalistyczne pozwalające na przebranżowienie lub podniesienie kwalifikacji. Dzięki programowi „Wygraj Rozwój" uchodźcy mają szansę wrócić na ścieżkę swojej kariery zawodowej, którą rozpoczęli w Ukrainie. Z każdej ze stron płynie informacja zwrotna o potrzebie realizacji programu. Do tej pory zgłosiło się do nas blisko 200 firm chcących przyjąć do pracy przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników. Branżami, które pracodawcy najczęściej reprezentowali są produkcja, logistyka oraz sprzedaż. Pojawiały się również zgłoszenia od pracodawców branży kosmetycznej, gastronomii czy administracji – mówi Joanna Nowińska, koordynator projektu „Wygraj Rozwój" z ramienia ManpowerGroup Polska.

4 na 10 osób biorących udział w badaniu to osoby zatrudnione już w Polsce. 78% z nich podjęło jakąkolwiek pracę, ale planuje znaleźć dla siebie lepszą posadę, 50% pracuje w innym zawodzie poniżej kompetencji, 13% jest zadowolonych z aktualnie piastowanego stanowiska, a 11% pracuje w zawodzie ale na niższym stanowisku. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie ważnych z ich perspektywy aspektów w przypadku poszukiwania nowego miejsca pracy. Wyniki analizy pokazują, że zwracają oni uwagę na atrakcyjne wynagrodzenie (75%), bliskość organizacji względem miejsca zamieszania (57%), a także na to, by stanowisko odpowiadało ich kwalifikacjom i zawodowi (57%). Istotne są również pozytywne opinie na temat pracy w danej firmie (43%).

– Naszemu wspólnemu programowi „Wygraj Rozwój" przede wszystkim przyświeca idea solidaryzmu społecznego i potrzeba niesienia kompleksowej pomocy tym który dziś potrzebują jej szczególnie. Możemy śmiało stwierdzić, że nasz Program „Wygraj Rozwój" okazał się wielkim sukcesem. Zakończyliśmy trwającą trzy miesiące fazę pilotażową, podczas której otrzymaliśmy prawie 4000 zgłoszeń uchodźców zainteresowanych udziałem w programie w miejscowościach takich jak: Wrocław, Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków czy Katowice. Program cieszy się powodzeniem nie tylko ze względu na szkolenia z języka polskiego, ale także dzięki możliwości realizacji różnego rodzaju kursów specjalistycznych, pozwalających na znalezienie zatrudnienia w najbardziej interesujących dla uczestników profesjach. Mowa tu na przykład o kursach obsługi kasy fiskalnej czy wózka widłowego. Cieszy nas również fakt, że osób zainteresowanych programem przybywa z obu stron – zarówno potencjalnych pracowników, jak i pracodawców. Wierzymy, że liczba zainteresowanych osób będzie się zwiększać, dlatego też, pragnąc w dalszym ciągu aktywizować zawodowo uchodźców z Ukrainy, rozpoczęliśmy fazę dostosowawczą programu, która potrwa do lutego 2023 roku – dodaje Izabela Wyżga, Prezes Zarządu Fundacji Totalizatora Sportowego.

W badaniu w ramach projektu „Wygraj rozwój" wzięło udział 758 respondentów. Udział w programie jest bezpłatny, a firmy i uchodźcy, zainteresowani szczegółami przedsięwzięcia lub dołączeniem do programu, mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony www.wygrajrozwoj.pl, a w razie pytań pisać na adres wygrajrozwoj@manpower.pl.