Nokia 500 jak wyłączyć otwarte (uruchomione) aplikacje?

Czasami może się zdarzyć, że aplikacja, którą sądziliśmy iż zamknęliśmy, nadal działa i zajmuje nam pamięć telefonu, przy okazji "zjadając" baterię.

Aby wyłączyć uruchomione aplikacje, które działają w tle, należy:

1. Przytrzymujemy przycisk menu (ten przycisk oznaczony poziomą kreską, znajdujący się między zieloną, a czerwoną słuchawką), aż uruchomi się okno Otwarte aplikacje .

2. W oknie Otwarte aplikacje zostaną wyświetlone, wszystkie te aplikacje, które aktualnie działają. Aby je zamknąć wystarczy nacisnąć przycisk X znajdujący się w prawym górnym rogu okienka wybranej aplikacji.

Więcej o: