Diablo III jak zmienić ustawienia, opcje graficzne? Zmiana rozdzielczości i poprawienie wydajności

Zmienić ustawienia graficzne w Diablo III możemy jedynie podczas gry lub w menu głównym gry. Aby przejść do menu ustawień należy:

Zmienić ustawienia graficzne w Diablo III możemy jedynie podczas gry lub w menu głównym gry.

Aby przejść do menu ustawień należy:

1. Wybieramy ikonkę komputera znajdującą się w prawym dolnym rogu menu, lub naciskamy klawisz Esc.

2. Zostanie otworzone menu opcji, w którym klikamy na pasek Options (opcje).

3. Wyświetlą się teraz właściwe opcje gry, w tym i ustawienia graficzna. Klikamy na zakładkę Video.

4. Teraz możemy zmienić ustawienia graficzne, lecz musimy pamiętać aby potwierdzić nasz wybór naciskając przycisk Apply (akceptuj).

Objaśnienie do ramki z opcjami graficznymi:

- Resolution (Rozdzielczość) - im mniejsza tym lepsza wydajność, im większa tym lepsza jakość;

- Vertical Sync (Synchronizacja Pionowa) - przy włączeniu pozbawia ekran charakterystycznych "zacięć" ekranu, poprawia jakość, duży wpływ na wydajność;

- Texture Quality (Jakość tekstur) - im lepsza tym mniejsza wydajność, ale lepsza jakość;

- Shadow Quality (Jakość cieni) - im lepsza tym lepsza jakość, mały wpływ na wydajność;

- Physics (Fizyka) - im większa tym wszelkiego rodzaju elementy niestałe mogą wylatywać, poruszać się; duży wpływ na wydajność przy słabszym sprzęcie;

- Clutter Density (Ilość elementów) - im więcej, tym więcej rzeczy, śmieci, trawy, będzie na mapie;

- Anti-Aliasing (Wygładzanie krawędzi) - włączenie wygładza krawędzie, duży wpływ na wydajność na słabszym sprzęcie;

- Low FX (Obniżenie jakości efektów) - włączenie obniża ilość i jakość cząsteczek, zalecane włączenie jedynie na słabszych konfiguracjach.

1. Wybieramy ikonkę komputera znajdującą się w prawym dolnym rogu menu, lub naciskamy klawisz Esc .

embed

2. Zostanie otworzone menu opcji, w którym klikamy na pasek Options (opcje).

embed

3. Wyświetlą się teraz właściwe opcje gry, w tym i ustawienia graficzna. Klikamy na zakładkę Video .

4. Teraz możemy zmienić ustawienia graficzne, lecz musimy pamiętać aby potwierdzić nasz wybór naciskając przycisk Apply (akceptuj).

Objaśnienie do ramki z opcjami graficznymi: - Resolution (Rozdzielczość) - im mniejsza tym lepsza wydajność, im większa tym lepsza jakość; - Vertical Sync (Synchronizacja Pionowa) - przy włączeniu pozbawia ekran charakterystycznych "zacięć", poprawia jakość, duży wpływ na wydajność, ogranicza ilość wyświetlanych klatek do odświeżania ekranu; - Texture Quality (Jakość tekstur) - im lepsza tym mniejsza wydajność, ale lepsza jakość; - Shadow Quality (Jakość cieni) - im lepsza tym lepsza jakość, mały wpływ na wydajność; - Physics (Fizyka) - im większa tym wszelkiego rodzaju elementy niestałe mogą wylatywać, poruszać się; duży wpływ na wydajność przy słabszym sprzęcie; - Clutter Density (Ilość elementów) - im więcej, tym więcej rzeczy, śmieci, trawy, będzie na mapie; - Anti-Aliasing (Wygładzanie krawędzi) - włączenie wygładza krawędzie, duży wpływ na wydajność na słabszym sprzęcie; - Low FX (Obniżenie jakości efektów) - włączenie obniża ilość i jakość cząsteczek, zalecane włączenie jedynie na słabszych konfiguracjach.

Jeżeli macie problemy z wydajnością Diablo III zapraszamy do lektury naszego poradnika: Diablo 3 zacina się, jak zwiększyć wydajność?