Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym

Znowu nie masz połączenia z Internetem lub nie możesz połączyć się z innym komputerem w sieci. Problem taki może być spowodowany błędną konfiguracją IP na Twoim komputerze. Aby wykryć i rozwiązać problemy z protokołem TCP/IP, powinnieneś sprawdzić czy konfiguracja IP Twojego komputera jest poprawna.

W tym celu użyj narzędzia ipconfig. Aby wyświetlić całą konfigurację użyj polecenia ipconfig /all. Wynik polecenia możesz także zapisać do pliku, używając komendy ipconfig /all > katalog\plik.

 

 

 

Rys. Rezultat działania polecenia ipconfig /all