Uruchamianie aplikacji MS Office w trybie awaryjnym

Jeżeli napotkasz problemy z uruchomieniem jednej z aplikacji pakietu MS Office (np. Word, Excel), możesz spróbować uruchomić ją w bezpiecznym trybie diagnostycznym (safe mode). Będziesz miał wówczas możliwość wyłączenia określonych elementów programu, które powodują jego nieprawidłowe działanie.

W tym celu:

W menu Start odszukaj potrzebną aplikację.

Uruchom ją, trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl].

Pojawi się okno z pytaniem, czy otworzyć program w trybie awaryjnym.

Wybierz odpowiedź twierdzącą.

 

 

Rys. Uruchamianie programu Word w trybie awaryjnym

 

 

Listę wszystkich funkcjonalności programu, które są wyłączone w trybie awaryjnym, znajdziesz tutaj .