Usuwanie spyware-u z wykorzystaniem programu HijackThis

Program HijackThis został przeznaczony do eliminacji złośliwego oprogramowania i rootkitów. Szkodniki powodują różne problemy, np. przekierowywują użytkownika na dowolnie ustawioną stronę, a ponadto ukrywają się głęboko w systemie Windows i są niezwykle trudne do usunięcia.

Uruchomienie narzędzia HijackThis i kliknięcie przycisku Do a system scan and save a logfile

uruchomi proces analizy systemu. Narzędzie przeszukuje obiekty BHO (Browser Helper Objects), wpisy do autostartu, zdefiniowane w przeglądarkach strony domowe oraz strony wyszukiwania, menu kontekstowe przeglądarki Internet Explorer, a także dodatkowe paski narzędziowe dla Internet Explorera, adresy zaufanych stron internetowych, obiekty ActiveX, style kaskadowe oraz nietypowe usługi systemu.

 

 

Zakończenie pierwszego skanowania systemu spowoduje wyświetlenie wyniku analizy (logu) w Notatniku. Wybranie Plik/Zapisz jako pozwoli na zapisanie raportu w dowolnym folderze. Domyślną lokalizacją raportu jest katalog, z którego uruchomiłeś narzędzie HijackThis. Po zapisaniu raportu w żądanym miejscu powinieneś zamknąć okno notatnika i uaktywnić główne okno narzędzia HijackThis.

 

 

 

Rys. Wynik skanowania systemu