Różnice między routerem a przełącznikiem

W sieciach komputerowych stosuje się najczęściej dwa rodzaje urządzeń: routery i przełączniki (ang. switch). Zasadnicza różnica pomiędzy routerem i switchem tkwi w różnych zasadach działania obydwu urządzeń. Switch jest wyposażony w kilka gniazd LAN, pomiędzy którymi przesyła dane na podstawie zapamiętanych adresów fizycznych (MAC) podłączonych do niego kart sieciowych. Natomiast router przesyła pakiety danych, analizując adresy IP urządzenia źródłowego i docelowego.

Dodatkowo routery potrafią dokonywać konwersji przesyłanych danych pomiędzy protokołami obowiązującymi w różnych sieciach. Dzięki temu, np. pakiety przekazywane do routera łączem modemowym (i zakodowane protokołem PPP) mogą być przekazywane do sieci lokalnej (gdzie obowiązuje protokół TCP/IP).

 

 

Te różnice pomiędzy routerem i switchem powodują, że każde z urządzeń spełnia w sieci odmienną rolę. Przełącznik umożliwia Ci połączenie kilku komputerów w sieć LAN za pomocą kart sieciowych. Nie da się jednak przy jego pomocy połączyć sieci z Internetem (nawet jeżeli wykorzystujesz łącze internetowe w postaci kabla sieciowego, np. z TV kablowej). Aby połączyć zbudowaną z wykorzystaniem przełącznika sieć lokalną z Internetem musiałbyś łącze internetowe podpiąć bezpośrednio do jednego z komputerów (za pomocą modemu lub drugiej karty sieciowej), który stałby się serwerem Internetu dla pozostałych stacji roboczych. Takie rozwiązanie wymaga jednak nieprzerwanej pracy jednego z komputerów, co w warunkach domowych jest rozwiązaniem nieekonomicznym.

 

 

 

Rys. Router przesyła pakiety danych, analizując adresy IP urządzenia źródłowego i docelowego