Przywracanie zawartości rejestru w Windows XP

Aby zabezpieczyć się przed skutkami awarii rejestru, warto wykonać jego kopię zapasową. Po skasowaniu istniejącej, uszkodzonej kopii rejestru będzie możliwe wykorzystanie kopii naprawczej rejestru i uruchomienie systemu.

Kopia naprawcza rejestru, tworzona podczas instalacji systemu Windows, znajduje się w katalogu \Windows\Repair i zawiera tylko podstawowe wpisy utworzone podczas procesu instalacji systemu Windows. Brakuje zatem wszystkich wpisów odpowiadających zmianom wprowadzonym przez Ciebie po instalacji systemu. Taka kopia pozwoli jednak na ponowne uruchomienie Twojego systemu.

 

 

W celu przywrócenia kopii naprawczej rejestru:

Uruchom komputer z płyty instalacyjnej Windows XP.

Program instalacyjny Windows XP rozpocznie swoje działanie i wykryje istniejącą instalację. Wciśnij klawisz [R] (naprawa), a następnie [K] (konsola), aby uruchomić konsolę odzyskiwania systemu.

 

 

Rys. Instalator systemu Windows

Wybierz odpowiedni system z listy rozpoznanych instalacji Windows.

Załóż katalog tymczasowy i zachowaj istniejące pliki rejestru systemowego w nowym miejscu, wykonując kolejno polecenia:

 

md kopia

 

copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\system32\kopia\system.bak

 

copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\system32\kopia\software.bak

 

copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\system32\kopia\sam.bak

 

copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\system32\kopia\security.bak

 

copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\system32\kopia\default.bak

Usuń uszkodzone pliki rejestru, wykonując kolejno polecenia:

 

del c:\windows\system32\config\system

 

del c:\windows\system32\config\software

 

del c:\windows\system32\config\sam

 

del c:\windows\system32\config\security

 

del c:\windows\system32\config\default

Skopiuj rejestr z katalogu naprawczego windows\repair do katalogu windows\system32\config ,wykonując kolejno polecenia:

 

copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system

 

copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software

 

copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam

 

copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security

 

copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

Zakończ działanie konsoli odzyskiwania systemu poleceniem exit .