Uruchamianie przeglądarki IE7 w trybie bez dodatków

Dodatki do przeglądarek internetowych zwiększają ich funkcjonalności. Niestety z czasem, gdy zbiór zainstalowanych dodatków powiększa się, niektóre z nich mogą być przyczyną problemów. Nieprawidłowo wyświetlane strony, wolna praca przeglądarki oraz systemu, to tylko niektóre symptomy wadliwie działających dodatków.

Jednym ze sposobów na rozwiązanie problemów z dodatkami jest ich wyłączanie kolejno jeden po drugim lub wyłączenie wszystkich na raz. Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy źródłem problemów jest jeden lub więcej dodatków zainstalowanych w przeglądarce Internet Explorer 7, jest uruchomienie jej w trybie "bez dodatków". Istnieje kila metod uruchomienia przeglądarki IE7 w trybie bez dodatków. Oto niektóre z nich:

Najprostszym sposobem na uruchomienie IE7 w trybie bez dodatków jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy skrótu do przeglądarki i wybranie z menu kontekstowego opcji Uruchomienie bez dodatków .

Kolejną metodą jest uruchomienie przeglądarki z poziomu menu Narzędzia systemowe . W tym celu wybierz Start/Akcesoria/Narzędzia systemowe/Internet Explorer (bez dodatków) .

Jak większość aplikacji systemowych, również przeglądarkę IE7 można uruchomić z poziomu wiersza poleceń, wpisując komendę iexplore -extoff.

 

Jeśli problem przestał występować po wyłączeniu dodatków, kolejnym krokiem jest wyłączanie dodatków kolejno z poziomu menu Narzędzia/Zarządzanie dodatkami/Włącz lub wyłącz dodatki w przeglądarce IE7 .