Problem z połączeniem z siecią bezprzewodową w Windows XP

Jeżeli w trakcie łączenie się z siecią bezprzewodową pojawia się komunikat, że Windows nie może nawiązać połączenia, prawdopodobnie Twoje ustawienia sieciowe są nieprawidłowe. Może być to spowodowane m.in. wyposażeniem router w specjalną aplikację do obsługi połączeń, alternatywną dla narzędzi systemowych. Jeżeli za pomocą dołączonego oprogramowania nie możesz rozwiązać problemu, skorzystaj z naszego sposobu.

W tym celu:

Przejdź do Start/Uruchom .

Wpisz ncpa.cpl i kliknij OK .

Zaznacz swoje połączenie z siecią bezprzewodową i wybierz opcję Zmień ustawienia tego połączenia .

Przejdź do zakładki Sieci bezprzewodowe i zaznacz opcję Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej .

Zatwierdź, klikając OK .

Ponownie wywołaj polecenie Uruchom , wpisz services.msc i kliknij OK .

Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy usługę Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej .

Z listy Typ uruchomienia wybierz Automatyczny i kliknij Zastosuj .

W sekcji Stan usługi kliknij przycisk Uruchom i zatwierdź OK .

 

 

Rys. Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej