E-mail z dźwiękiem

Chcesz wysłać e-maila, który po otwarciu odtworzy fragment muzyczny? Chciałbyś w ten sposób zrobić miłą niespodziankę znajomemu?

Aby dodać do wiadomości e-mail podkład dźwiękowy:

W głównym oknie Outlook Express utwórz nową wiadomość.

W oknie nowej wiadomości kliknij Format/Tło/Dźwięk .

Wyświetlone zostanie okno Podkład dźwiękowy , w którym wciśnij przycisk Przeglądaj .

Odnajdź plik i załącz go do listu, wciskając przycisk Otwórz .

Możesz jeszcze określić, czy dźwięk ma zostanie odegrany jeden raz, wiele razy (wpisz liczbę) lub odtwarzany będzie nieprzerwanie.

Teraz wystarczy wysłać list, a adresat, gdy otworzy przesyłkę, usłyszy z głośników komputerowych załączony przez Ciebie utwór.

 

 

Rys. Wstawianie utworu muzycznego jako podkładu dźwiękowego w wiadomości e-mail